2020-04-21T11:50:45+01:00

Razvoj kapaciteta poljoprivrednih proizvođača u okviru USAID/Sida FARMA

Razvoj kapaciteta poljoprivrednih proizvođača kroz realizaciju tipskih aktivnosti organiziranih tijekom višegodišnje implementacije projekta USAID/Sida FARMA u obliku edukacija ili informativnih [...]