2020-03-28T12:29:38+01:00

Razvoj kapaciteta poljoprivrednih proizvođača u okviru USAID/Sida FARMA

Razvoj kapaciteta poljoprivrednih proizvođača kroz realizaciju tipskih aktivnosti organiziranih tijekom višegodišnje implementacije projekta USAID/Sida FARMA u obliku edukacija ili informativnih [...]