Project Description

Regionalna strategija ekonomskog razvoja regije Centralna BiH 2009-2015 1

Regionalna strategija ekonomskog razvoja regije Centralna BiH 2009-2015

Strategija razvoja, Drugo izdanje

Septembar/Rujan 2010.


Format A4, PDF, 6.3 MB

Regionalna razvojna strategija regije Centralna Bosna i Hercegovina za period 2009-2015 predstavlja dokument koji treba da posluži svim nosiocima regionalnog razvoja kao osnova za planiranje razvojnih programa i projekata. Strategija je rezultat rada lokalnih i kantonalnih vlasti, nevladinih organizacija, obrazovnih i kulturnih institucija, poduzetnika, te ostalih predstavnika javnog i privatnog sektora, koji su posredstvom REZ Agencije 4 mjeseca učestvovali u pripremanju mjera, programa i projekata koji su sastavni dio Strategije.

Proces izrade prvog okvira Regionalne razvojne strategije za regiju Centralna BiH bio je vođen od strane Delegacije Evropske komisije u BiH putem projekta EURED. Strategija je pripremana i usvojena od strane Partnerske grupe 2004. godine. Budući da regionalna razvojna strategija treba da bude ”živ” dokument, REZ Agencija je 2006. godine, zajedno sa lokalnim partnerima, izvršila reviziju Regionalne razvojne strategije i izradila Okvir za implementaciju strategije 2006-2007 godine. Da bi se osigurao kontinuitet procesa revizije i nadogradnje Regionalne razvojne strategije i na taj način osiguralo da aktuelne mjere, programi i projekti budu uključeni u Strategiju, REZ Agencija je početkom 2008. godine pristupila procesu ažuriranja i izrade Regionalne razvojne strategije za regiju Centralnu BiH za period 2009-2015 godina.

U proces je uključeno svih 16 općina iz regije Centralna BiH, dva kantona, udruženja privrednika i veliki broj institucija iz lokalnih zajednica i nevladinih organizacija. Strategija regionalnog razvoja ima za cilj da se omogući brži razvoj regije.