Project Description

REZ Agencija upravlja i koordinira proces regionalnog strateškog planiranja i revidiranja Strategije razvoja Centralne BiH, učestvuje u njegovoj implementaciji i koordinira aktivnosti u cilju podrške harmoniziranom regionalnom razvoju.

REZ Agencija pruža tehničku pomoć općinama u procesu kreiranja lokalnih razvojnih strategija i učestvuje u radnim i partnerskim grupama u procesu strateškog planiranja kantona i entiteta kako bi horizontalno i vertikalno integrirali regionalne prioritete u razvojni proces.