Project Description

Promocija lokalnog ekonomskog razvoja kroz podršku općinama za poboljšanje njihovog poslovnog okruženja i aktivnosti vezanih za privatni sektor.

 • Finansirao: USAID/Sida GOLD Project
 • U periodu: 24.04.2015. do 08.08.2016.

USAID Sida GOLD Projekt (unaprjeđenja lokalnog razvoja) promovirao je lokalni ekonomski razvoj kroz podršku općinama za poboljšanje njihovog poslovnog okruženja i aktivnosti vezanih za privatni sektor. S jedne strane, projekt se fokusirao na izgradnju održive infrastrukture i kapaciteta ljudskih resursa općina kako bi bile u stanju analizirati svoje poslovno okruženje i aktivnost privatnog sektora, kao i na potrebe lokalnih poslodavaca i potencijalnih investitora. Mnogo toga zasnivalo se na procesu iz okvira koji je uspostavio projekt “SEE Business Friendly Certification“ (BFC) – proces certifikacije općina sa povoljnjim poslovnim okruženjem.
S druge strane, USAID/Sida GOLD Projekt radio je sa općinskim službama za ekonomski razvoj na praktičnim mjerama za ispunjavanje zahtjeva poslovanja, identificiranju strateških ekonomskih industrijskih sektora i firmi, te osmišljavanju aktivnosti za daljnje stimuliranje obuke i zapošljavanje lokalne radne snage, povećanju investicija, prodaje i izvoza, kao i uspostavu načina za poboljšanje poduzetništva i pristup finansijama.

Opći cilj

Promocija lokalnog ekonomskog razvoja kroz podršku općinama za poboljšanje njihovog poslovnog okruženja i aktivnosti vezanih za privatni sektor.

Specifični ciljevi

 1. Poboljšanje lokalnih kapaciteta ekonomskog upravljanja
 2. Poboljšanje ekonomskih alata za privredne aktivnosti
 3. Funkcionalani, održivi, transparentni i institucionalizirani mehanizmi za angažiranje aktera javnog i privatnog sektora
 4. Jačanje kapaciteta privatnog sektora

REZ Agencija – Predviđene aktivosti

Očekivani glavni rezultati projekta su fokusirani na lokalni ekonomski razvoj kroz stvaranje radnih mjesta, investicije, prodaju i izvoz. REZ Agencija je sa USAID/Sida GOLD Projektom sklopila ugovor IDIQ (indefinite delivery/indefinite quantity) tipa, odnosno ugovor koji predviđa neodređenu količinu usluga u određenom vremenskom periodu. Sukladno tome, predviđene aktivnosti bile su slijedeće:

 1. Generiranje mreže facilitatora lokalnog ekonomskog razvoja koji će provoditi aktivnosti s partnerskim općinama.
 2. Generiranje poziva za podnošenje prijedloga za firme iz partnerskih općina preko lokalnih facilitatora ekonomskog razvoja u cilju implementacije gornjih aktivnosti.
 3. Praćenje rezultata svih aktivnosti i podnošenje izvještaja GOLD Projektu.

Ostvareni rezultati

 • Kao partner, REZ Agencija je bila koordinator aktivnosti na implementaciji “Sporazuma o partnerstvu” u implementaciji projekta “Stručno osposobljavanje i zapošljavanje radnika”, dok su ostali potpisnici sporazuma bili: USAID Sida GOLD Projekt; Vlada Ze-Do kantona; Federalni zavod za zapošljavanje; Općine: Visoko, Maglaj, Zavidovići i Olovo; Preduzeća: D&U Company Visoko, HM Promet Maglaj, ZIKO Zavidovići, ALMA RAS Olovo, ALMA RAS Visoko, SINERGA Visoko i EXCEL Assemblies Maglaj.
 • Provedeno ukupno 7 projekata do kraja 2015. godine.
 • Ukupno zaposleno 699 novih radnika.

Pogledajte PDF profil/referentnu karticu projekta na engleskom jeziku – EU format (klik na ikonu):

Job creation through critical workforce development training activities