Project Description

Studija opravdanosti uspostavljanja IPZ 1

Studija opravdanosti uspostavljanja industrijskih/poslovnih zona u općinama regije Centralna BiH

Studija

Septembar/Rujan 2007.


Format A4, PDF, 8.6 MB

Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH (u daljem tekstu REZ Agencija) na osnovu Regionalne strategije ekonomskog razvoja Centralne BiH ovom Studijom započinje realizaciju projekta formiranja i razvoja industrijskih (poslovnih/tehnoloških) zona/parkova regije Centralne BiH (u daljem tekstu CBIH). U strateškim ciljevima i mjerama razvoja CBIH ovaj Projekat je prepoznat kao značajan i prioritetan. On je posebno u funkciji doprinosa rješavanju nezaposlenosti kao jednog od najvećih i gorućih problema u CBIH. Pored toga, njime se stvaraju inicijalne predpostavke za aktiviranju potencijalnih, neiskorištenih ili nedovoljno korištenih industrijskih kapaciteta unutar kompleksa nekadašnjih velikih poslovnih sistema ili osnivanje poslovnih industrijskih/poslovnih zona na potpuno novim lokacijama.

Problemi sa kojima se suočava regija Centralna BiH, kao što su nezaposlenost, porast siromaštva, te zaostajanje u ekonomskom razvoju posljedica su kako rata, tako i problema koje neminovno generiše proces tranzicije. Nekada veliki poslovni sistemi koji su predstavljali temelje ekonomskog razvoja i zapošljavali veliki broj radnika, danas su uglavnom devastirani i nemoćni da samostalno iznađu puteve svoje revitalizacije. S druge strane, novo-nastali privatni sektor još nije dosegao obim poslovne aktivnosti koji bi apsorbovao veći broj nezaposlenih, ublažio posljedice propasti velikih poslovnih sistema, te otvorio perspektive novog, uravnoteženog, samoodrživog i dinamičnog razvoja.

Aktivnosti REZ Agencije na izradi ove Studije zasnovane su na praktičnoj realizaciji Strategije ekonomskog razvoja u regiji Centralna BiH, i posebno orijentisane na ostvarenju:

  • Strateškog cilja broj 1 (razvijeno produktivno okruženje zajedno sa inovativnim i efektivnim uslugama za poslovnu podršku) sa razvojnim prioritetima: razvijena prerađivačka industrija; razvijen MSP sektor i zajedničke poslovne aktivnosti; razvijeno konkurentno poslovno okruženje, i
  • Strateškog cilja broj 3 (visoko-razvijeno tržište rada, bazirano na prilagođenim ljutskim resursima i tehnološkim ostvarenjima) sa razvojnim prioritetima: povećanje efikasnosti tržišta rada; međusobna povezanost komplementarnog i redovnog obrazovnog sistema sa tržištem rada; razvijen sistem za istraživanje, razvoj, inovacije i transfer tehnologije.