Loading...
  • Triangle: Time-Cost-Quality
  • UprProjektima 1
  • Mreža 2
  • Smart 3

Aktuelni projekti

Home/Aktuelni projekti
Aktuelni projekti2020-08-21T11:05:46+01:00

AKTUELNI PROJEKTI

REZ Agencija trenutno implementira slijedeće projekte

Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini

Unaprjeđenje upravljanja komunalnim otpadom u skladu sa preporukama Evropske zajednice (Direktiva 2008/98/EC).Nositelji projektaNjemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ – Program njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) – [...]

Certifikacija općina s povoljnim poslovnim okruženjem u Jugoistočnoj Europi (BFC SEE)

Certifikacija općina sa povoljnim poslovnim okruženjem prema standardu NALED BFC:2012, koji je standard koji promovira efikasne i transparentne lokalne administracije i omogućava ocjenu kvaliteta usluga i informacija koje općine [...]

Regionalni razvoj nema alternativu…

Go to Top