Loading...
  • triangle 1
  • UprProjektima 2
  • Mreža 3
  • Smart 4

Aktuelni projekti

Home/Aktuelni projekti
Aktuelni projekti2020-03-27T10:52:50+01:00

Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini

Unaprjeđenje upravljanja komunalnim otpadom u skladu sa preporukama Evropske zajednice (Direktiva 2008/98/EC).Nositelji projektaNjemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ – Program njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) – [...]

Certifikacija općina s povoljnim poslovnim okruženjem u Jugoistočnoj Europi (BFC SEE)

Certifikacija općina sa povoljnim poslovnim okruženjem prema standardu NALED BFC:2012, koji je standard koji promovira efikasne i transparentne lokalne administracije i omogućava ocjenu kvaliteta usluga i informacija koje općine [...]