Loading...

Aktuelni projekti

Home/Aktuelni projekti
Aktuelni projekti2019-09-10T08:33:09+01:00

Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini

Unaprjeđenje upravljanja komunalnim otpadom u skladu sa preporukama Evropske zajednice (Direktiva 2008/98/EC). Nositelji projekta Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ – Program njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i [...]

Certifikacija općina s povoljnim poslovnim okruženjem u Jugoistočnoj Europi (BFC SEE)

Certifikacija općina sa povoljnim poslovnim okruženjem prema standardu NALED BFC:2012, koji je standard koji promovira efikasne i transparentne lokalne administracije i omogućava ocjenu kvaliteta usluga i informacija koje općine [...]