Project Description

Analiza poslovne infrastrukture kao osnove... 1

Analiza poslovne infrastrukture kao osnove za razvoj poduzetništva i privlačenje investicija u općinama regije Centralna BiH

Priručnik

Januar/Siječanj 2010.


Format A4, PDF, 10.1 MB

Cilj analize jeste i da se otvore perspektive i iniciraju loklane strukture vlasti i menadžeri kompanija da preuzmu aktivniju ulogu podrške lokalnom i regionalnom ekonomskom razvoju. Analiza treba da odgovori na pitanje postojećeg stanja, potencijala i efekata razvoja poslovne infrastrukture, polazeći od strateških opredjeljenja privrednog razvoja regije Centralna BiH, sa implikacijama na razvoj, zaposlenost, smanjenje siromaštva, kreiranje pozitivnog poslovnog ambijenta, osnivanje i rast malih i srednjih preduzeća, poduzetništvo, povećanja privredne aktivnosti u Regiji, te privlačenje stranih kompanija i investicija, odnosno proces dinamiziranja ukupnog ekonomskog razvoja regije Centralna BiH.

Analiza predstavlja i svojevrsno, ali efikasno, “podsjećanje” općinskih struktura vlasti na to da se, u slučaju unapređenja lokalnog poslovnog ambijenta, radi o kontinuiranom zadatku čiji se rezultati periodično provjeravaju i vrednuju.

Rezultati ove Analize će dati odgovor na pitanje da li su općine “svjesne” značaja razvijanja konkurentskih prednosti u odnosu na druge, te neophodnosti upravljanja poduzetničkom infrastrukturom kao pretpostavkom uspješnog lokalnog ekonomskog razvoja. Dalje, kakvo je realno stanje na “terenu” u ovoj oblasti, odnosno da li su uspostavljeni i koji oblici poduzetničke infrastrukture, odnosno, da li postoje uspostavljeni mehanizmi upravljanja njenim razvojem; i na kraju, da li je u posljednje dvije godine ostvaren napredak i koliki.