Project Description

Uspostava klastera drvoprerade i šumarstva BiH znači podizanje konkurentnosti sektora drvoprerađivača.

  • Finansirao: USAID CCA
  • U periodu: 2004-2008

Opći cilj

Podizanje konkurentnosti sektora drvoprerađivača.

Specifični cilj

Uspostavljanje klastera drvoprerade i šumarstva BiH (CCA).

Ostvareni rezultati

  • U suradnji sa USAID CCA, pružena je pomoć grupama preduzeća iz sektora drvoprerade. Primijenjena je strategija novog pristupa.
  • Klaster drvo-prerađivača (BiH Wood Cluster) registriran je u maju 2008. godine, što je doprinijelo povećanju konkurentnosti članova klastera.
  • U okviru projekta urađena je analiza utjecaja nekih aktivnosti Klastera drvoprerade i šumarstva BiH na poslovanje preduzeća, članica klastera.
    Zadatak REZ Agencije bio je konsolidirati podatke iz upitnika podijeljenih preduzećima i prezentirati rezultate obrade.