Project Description

Afirmacija samozapošljavanja u poljoprivredi kroz savjetodavnu pomoć i tržišno uvezivanje je doprinos samozapošljavanju žena i mladih u ruralnim područjima regije Centralna BiH razvojem plasteničke proizvodnje.

 • Finansirala: Delegacija Europske unije u BiH
 • U periodu: Novembar 2004 – Februar 2006

Opći cilj

Doprinos samozapošljavanju žena i mladih u ruralnim područjima regije Centralna BiH razvojem plasteničke proizvodnje.

Specifični ciljevi

 1. Uspostavljanje plasteničke proizvodnje povrća.
 2. Uvođenje tehnika marketinga koje se odnose na takvu proizvodnju u općinama Žepče, Zavidovići, Maglaj i Doboj Jug.
 3. Jačanje i izgradnja kapaciteta partnera/poljoprivrednih udruženja.

Aktivnosti

 • Seminari iz oblasti plasteničke proizvodnje povrća (Ukupno 32 seminara za 8 grupa korisnika iz 4 općine)
 • Seminari iz osnova poslovanja i marketinga za poljoprivredne proizvođače (Ukupno 24 seminara za 8 grupa korisnika iz 4 općine)
 • Urađena i distribuirana 4 priručnika iz oblasti plasteničke proizvodnje povrća
 • Izvršena pedološka analiza zemljišta za 50 krajnjih korisnika projekta
 • Podjela i montaža plastenika od 100 m2 sa pripadajućim sistemima za navodnjavanje “kap po kap”
 • Nabavka i podjela sadnog materijala za 3 ciklusa proizvodnje i zaštitna sredstva za 50 korisnika projekta
 • Stručni nadzor agronoma u toku trajanja projeka (“in-house” treninzi)
 • Organizirana 2 okrugla stola na temu plasteničke proizvodnje
 • Organizirana 4 seminara za partnerska udruženja s ciljem jačanja njihovih kapaciteta
 • Grantovi za partnerska udruženja za nabavku opreme i pokrivanje operativnih troškova u toku trajanja projekta

Ostvareni rezultati

 1. Obuku pohađala ukupno 102 poljoprivredna proizvođača iz oblasti plasteničke proizvodnje, osnova poslovanja i marketinga
 2. Podijeljeno i montirano 50 plastenika od 100 m2 sa pripadajućim sistemima za navodnjavanje “kap po kap”
 3. Kreirano 50 radnih mjesta (žene i mladi) po sistemu samo-zapošljavanja
 4. Proizvedeno 40.125 kg paradajza i paprike, 14.800 kg zelene salate, 21.875 kg špinata i 11.250 kg luka
 5. 50 korisnika ostvarilo ukupni prihod od 91.000 KM u toku trajanja projekta
 6. Osigurana finansijska podrška i edukacija za 4 udruge poljoprivrednih proizvođača za plasteničku proizvodnju
 7. Promovirano samozapošljavanje u poljoprivredi
 8. Uvozni proizvodi zamijenjeni domaćim proizvodima

Pogledajte PDF profil/referentnu karticu projekta na engleskom jeziku – EU format (klik na ikonu):

Afirmacija samozapošljavanja u poljoprivredi kroz savjetodavnu pomoć i tržišno uvezivanje