Project Description

Bed & Breakfast - Podsjetnik za poslovanje i marketing 1

Bed & Breakfast – Podsjetnik za poslovanje i marketing

Priručnik

U okviru projekta “Prošlost za budućnost” (Past for the Future)
Oktobar/Listopad 2012.


Format A4, PDF, 0.9 MB

Zakon koji se u Federaciji BiH bavi iznajmljivanjem soba je zakon o ugostiteljskoj djelatnosti. Mogućnosti za otvaranje objekta za pružanje Bed & Breakfast usluga prema normama zakona i uslovi su slijedeći:

Ugostiteljska djelatnost prema zakonu može biti:

 • Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • Pripremanje i posluživanje pića i napitaka
 • Pružanje usluga smještaja

Ugostiteljski objekti, s obzirom na vrstu usluga koje se u njima pružaju, mogu biti:

 1. Smještajni objekti – objekti u kojima se pružaju usluge smještaja, prehrane, pića, napitaka
 2. Ugostiteljski objekti – objekti u kojima se pružaju usluge prehrane, pića, napitaka i slastica
 3. Catering objekti – objekti u kojima se pripremaju jela, slastice, pića i napici za konzumiranje na drugom mjestu sa ili bez posluživanja

Ugostiteljsku djelatnost (usluge) mogu obavljati slijedeći subjekti:

 1. Pravna lica
 2. Fizička lica
  – Domaćinstva
  – Seoska domaćinstva