Project Description

Aktivnosti REZ Agencije su usredsređene na sljedeće pokretače regionalne konkurentnosti: poslovno okruženje, promociju poduzetništva, promociju investicija i izvoza, obrazovanje i transfer znanja, razvoj poslovanja i rast.

U cilju poboljšanja poslovne klime regije Centralna BiH, REZ Agencija je razvila kompetencije i instrumente koji podržavaju razvoj privatnog sektora kao nosioca lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja. Značajne intervencije su analiza, transfer znanja i priručnik o uspostavljanju poslovnih zona, web portal za promociju investicija, početni programi, obuke za promociju izvoza i lokalni izvozni stručnjaci, poslovna podrška kroz poslovno savjetovanje, obrazovanje i veze.

Štaviše, REZ Agencija je inicirala uspostavljanje inovativne poslovne infrastrukture u regiji, poput tehnološkog parka i laboratorije za ispitivanje drvnih proizvoda.

Razvoj poslovne infrastrukture

Povoljna poslovna klima je preduvjet za razvoj poduzetništva.

Razvoj privatnog sektora zavisi od efektivne kombinacije intervencija na različitim nivoima. Intervencije u oblasti poslovne strukture su jedan od ključnih segemenata čiji će se efekti multiplicirano odraziti na:

 • Lokalnu i regionalnu konkurentnost
 • Kreiranje radnih mjesta
 • Povećanje investicija
 • Povećanje broja registriranih preduzeća
 • Strukturirani lokalni ekonomski razvoj
 • Sinergiju među preduzećima
 • Transfer znanja
 • Pripremu za međunarodne finansijske instrumente

U cilju poboljšanja poslovne klime u regiji Centralna BiH, REZ Agencija je razvila kompetencije i usmjerila aktivnosti u pravcu:

 • Izrade studija i analiza za uspostavljanje poslovnih zona u regiji Centralna BiH
 • Pripreme alata i instrumenata za uspostavljanje i upravljanje poslovnim zonama
 • Tehničke podrške općinama u uspostavljanju poslovne infrastrukture
 • Edukacije općinskih službenika u uspostavljanju i upravljanju poslovnim zonama
 • Tehničke podrške u uspostavljanju tehnoloških centara i centara izvrsnosti
 • Promocije lokalnih i regionalnih potencijala za investiranje
 • Pripreme projektnih prijedloga
 • Internacionalizacije

Promocija investicija – Bestinvest

Za one koji žele investirati u regiju Centralna BiH, Agencija je razvila Bestinvest – Portal za promociju investicija (Portal for Investment Promotion).

Portal je na engleskom jeziku i nudi slijedeće sadržaje:

 1. Osnovne informacije o REZ Agenciji, kantonima i općinama regije uz kontakte nadležnih općinskih službi
 2. Informacije o regiji Centralna BiH, uključujući: geografiju i topografiju regije, geo-strateški položaj, prirodna bogatstva, ljudske resurse, industrijsku tradiciju i kvalitetu života
 3. Lokacijama za investiranje, uključujući: interaktivnu mapu svih lokacija za investiranje, pregled i pripadajuće detaljne informacije o svim poslovnim zonama i/ili preuzimanje aplikacije koja nudi sve informacije o svim zonama uz mogućnost filtriranja podataka
 4. Opis podrške investitorima, uključujući: razloge zašto investirati u regiju Centralna BiH, popis usluga koje su raspoložive investitorima, način pristupa informacijama sa opisom izvora i raspoloživosti informacija
 5. Publikacije i prezentacije
 6. Važeći zakoni iz oblasti
 7. Galeriju koja sadrži ilustracije gore navedenih sadržaja
Konkurentnost regije 1
Best Invest – Portal za promociju investicija