Project Description

Centar za izvrsnost u obradi drveta – CNC tehnologija u obradi je edukacija osoblja drvoprerađivačkih preduzeća u korištenju naprednih tehnologija.

  • Finansirali: REZ Agencija i Univerzitet u Zenici
  • U periodu: 2007 – 2008
REZ unze

 

Opći cilj

Omogućavanje pristupa novim tehnologijama u regiji Centralna BiH.

Specifični cilj

Educirati osoblje drvoprerađivačkih preduzeća u korištenju naprednih tehnologija vezanih za CNC obradu drveta.

Ostvareni rezultati

  • S obzirom da je REZ Agencija, u suradnji s Zeničko-dobojskim kantonom i Univerzitetom u Zenici, osnovala Centar za izvrsnosti u obradi drveta, obrazovanje je predviđeno kao jedna od aktivnosti Centra.
  • REZ Agencija u suradnji sa Univerzitetom u Zenici organizirala obuku iz CNC tehnologije u obradi drveta za preduzeća iz regije Centralna BiH.
  • Proveden program obuke od 17 prigodnih tema, sa predviđenim trajanjem od 60 sati.
  • Obuku iz CNC tehnologije u obradi drveta pohađalo 19 predstavnika 9 preduzeća.
  • Nakon uspostavljanja Centra za izvrsnost, povećana je konkurentnost preduzeća iz sektora drvoprerade.

Centar za izvrsnost u obradi drveta – CNC tehnologija u obradi