Project Description

Stvaranje bolje poduzetničke klime koja je razvijena pristupom poslovnoj infrastrukturi i poboljšanju orijentacije općina prema podršci MMSP, povećanju domaćih i stranih investicija i izvoza iz regije Centralna BiH.

 • Finansirala: Ambasada Kraljevine Nizozemske
 • U periodu: Juni 2009 – Juli 2011
  SET - Program podrške izvozu i trgovini

Opći cilj

Poboljšanje privlačnosti i konkurentnosti poslovnog okruženja u regiji za strana i domaća direktna ulaganja kao i povećanje konkurentnosti privatnog sektora za izvoz i trgovinu.

Specifični ciljevi

 1. Podrška razvoju poslovne infrastrukture.
 2. Unapređenje konkurentnosti MMSP u regiji CBiH i njihovih internih kapaciteta.
 3. Promocija izvoza i jačanje međunarodne konkurentnosti MMSP.

Interventne oblasti

 • Povoljna investiciona klima.
 • Konkurentna mikro,mala i srednja preduzeća.
 • Podrška izvozu i izvozno orjentiranim preduzećima.

Ostvareni rezultati

Ključni utjecaj SET programa postignut je kroz ostvarenje bolje poduzetničke klime koja je razvijena pristupom poslovnoj infrastrukturi i poboljšanju orijentacije općina prema podršci MMSP, povećanju domaćih i stranih investicija i izvoza iz regije Centralna BiH.
Navedeni utjecaj verificiran je kroz…

SET – Specifični cilj 1

 • postojanje alata za uspostavu poslovne zone.
 • dizajn i uspostavu portala za promociju investicija www.bestinvest.ba.
 • pripremu i publiciranje “Priručnika za upravljanje poslovnim zonama”.
 • obuku 16 općinskih timova za uspostavu i upravljanje poslovnim zonama.

SET – Specifični cilj 2

 • ukupnu vrijednost odobrenih i realiziranih investicija kroz kredite na temelju Poslovnih planova i Investicijskih programa.
 • vrijednost projekata ili aplikacija na kraju SET Programa koja iznosi 8,652,413.55 Eura.
 • razinu postignuća od 430%.

SET – Specifični cilj 3

 • ukupnu vrijednost ugovora u upravljanju lancima opskrbe u iznosu od 4.747.000 Eura.
 • razinu postignuća od 474%.
 • ukupnu vrijednost ugovora za izvoz od 2.480.032 Eura.
 • uspostavu virtualnog kutka Izvoznog centra REZ Agencije i poslovnog portala www.bizrez.ba.
 • implementaciju CBI BSOD Programa za obuku lokalnih izvoznih konsultanta i uspostavu CBI grupe certificiranih izvoznih konsultanta (više detalja na linku CBI BSOD Program).

Provedena obuka predstavlja direktan odgovor na povratne informacije dobijene od korisnika na terenu, tako da je tijekom implementacije programa organizirano 18 obuka sa ukupno 354 učesnika.

Provjerite PDF profil/referentnu karticu projekta na engleskom jeziku – EU format (klik na ikonu):

SET Program podrške izvozu i trgovini