Project Description

COMETS – Centar za izvoz i trgovinske usluge bazirane na konkurentnom tržištu. Cilj projekta bio je smanjenje trgovinskog deficita povećanjem izvoza od strane poduzeća iz regije Centralna BiH, ostvarujući utjecaj na privredu Bosne i Hercegovine.

 • Finansirala: Delegacija Europske unije u BiH
 • U periodu: 01.12.2006 – 07.05.2008

Opći cilj

Smanjenje trgovinskog deficita povećanjem izvoza od strane poduzeća iz regije Centralna BiH, ostvarujući utjecaj na privredu Bosne i Hercegovine.

Specifični cilj

Promoviranje poduzetništva putem istraživanja tržišta, osiguravajući podršku za najmanje 30 preduzeća iz Regije.

Ostvareni rezultati

Provedeno je istraživanje koje je obuhvatilo 60 preduzeća  koja su imala određene izvozne potencijale, s ciljem izbora 30 najboljih preduzeća iz drvne i metaloprerađivačke djelatnosti za podršku unutar projekta.

Na temelju nalaza istraživanja, odgovarajuća stručna pomoć pružena je svakom korisniku, odnosno pojedinom preduzeću iz kategorije MSP. Pružane su slijedeće usluge:

 • Izrada marketing/promotivnog plana (za 25 preduzeća)
 • Istraživanje tržišta
 • Pomoć pri uspostavljanju poslovnih veza
 • Pomoć pri definiranju proizvoda pogodnog za izvoz
 • Pomoć u poslovnoj prepisci sa inozemnim partnerima
 • Priprema i štampanje promotivih kataloga/mapa/letaka (za 28 preduzeća)
 • PowerPoint prezentacije (za 28 preduzeća)
 • Izrada Web stranica (za 26 preduzeća)
 • Opće konsultativne usluge za unaprijeđenje poslovanja

Sljedeće usluge pružane su na projektnom nivou (za sve krajnje korisnike):

 • Izrada poslovnog izvoznog profila preduzeća (Company Export Profile)
 • Predstavljene i ponuđene usluge PUM Experata i Poslovnog odjela REZ Agencije
 • Održana 3 seminara
 • Brošura Vodič za izvoz u Europsku uniju pripremljena i štampana (300 primjeraka)
 • Upriličeni Poslovni susreti, uključujući B2B poslovne sastanke (za 35 domaćih i 11 inozemnih preduzeća)
 • Različite promotivne aktivnosti, uključujući pripremu i štampanje 2000 letaka, 2000 mapa i 500 brošura (prikazani brojevi odnose se na ukupni broj kopija)

Brošura izrađena u okviru projekta COMETS (Centar za izvoz i trgovinske usluge bazirane na konkurentskom tržištu).

VODIČ ZA IZVOZ U EUROPSKU UNIJU

Pogledajte PDF profil/referentnu karticu projekta na engleskom jeziku – EU format (klik na ikonu):

COMETS - Centar za izvoz i trgovinske usluge bazirane na konkurentnom tržištu 1