Project Description

Izrada Studije opravdanosti uspostavljanja industrijskih/poslovnih zona u općinama regije Centralna BiH usmjeren je na sktivaciju nekorištenih i nedovoljno korištenih kapaciteta bivših velikih industrijskih postrojenja ili osnivanje potpuno novih industrijskih zona.

  • Finansirala: REZ Agencija
  • U periodu: April – Decembar 2007

Opći cilj

Pružiti sveobuhvatnu procjenu mogućnosti vezanih za aktivaciju nekorištenih i nedovoljno korištenih kapaciteta bivših velikih industrijskih postrojenja ili osnivanje potpuno novih industrijskih zona na novim lokacijama širom regije Centralna BiH.

Specifični cilj

Pripremiti i publicirati Studiju opravdanosti uspostavljanja industrijskih/poslovnih zona u općinama regije Centralna BiH.

Ostvareni rezultati

Urađena studija kojom je:

  • Definirana uloga svih aktera uključenih u proces uspostavljanja industrijskih/poslovnih zona kako bi se utvrdili problemi vezani uz uspostavu zona (finansiranje, složena vlasnička pitanja, promocija i druga pitanja) i ponuđene alternative za prevladavanje tih problema.
  • Globalno ocijenjen utjecaj industrijskih/poslova zona na smanjenje siromaštva, nezaposlenosti, stvaranje okruženja koje potiče rast poslovnih subjekata, razvoj sektora malih i srednjih poduzeća, povećanje privredne aktivnosti, kao i privlačenje stranih preduzeća i investitora.
  • Identificirana potreba i pokazan model suradnje između privatnog i javnog sektora u vezi provedbe koncepta industrijske zone, s posebnim naglaskom na suradnju između REZ Agencije i ostalih zainteresiranih dionika ekonomskog razvoja.

Pogledajte PDF profil/referentnu karticu projekta na engleskom jeziku – EU format (klik na ikonu):

Izrada Studije opravdanosti uspostavljanja industrijskih/poslovnih zona u općinama regije Centralna BiH