Project Description

Razvoj kapaciteta poljoprivrednih proizvođača kroz realizaciju tipskih aktivnosti organiziranih tijekom višegodišnje implementacije projekta USAID/Sida FARMA u obliku edukacija ili informativnih prezentacija.

Finansirali: REZ Agencija i USAID/Sida FARMA Projekt
U periodu: 2010–2014

FARMA = Fostering Agricultural Markets Activity (Razvoj tržišne poljoprivrede)

REZ Agencija je bila partner u implementaciji USAID/Sida FARMA projekta za aktivnosti koje su se realizirale na području regije Centralna BiH.

Opći cilj

Pomoći BiH da ojača svoju privredu i da se pripremi za pridruživanje EU putem pomoći koja poboljšava konkurentnost bh. poljoprivrednih proizvođača i preduzeća.

Specifični ciljevi

 • Djelovati u tri poljoprivredna sektora: mljekarstvo, voće i povrće, te u sektoru ljekovitog i aromatičnog bilja i meda.
 • Podržati aktivnosti koje će povećati ekološki održivu proizvodnju i preradu, uključujući proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s dodanom vrijednošću, uz povećanje domaće prodaje i izvoza
 • Pomoći institucijama u BiH u savladavanju ograničenja za izvoz proizvoda biljnog i životinjskog porijekla u EU

REZ Agencija – Predviđene aktivnosti u okviru USAID/Sida FARMA

U suradnji sa USAID/Sida FARMA projektom, REZ Agencija je implementirala različite aktivnosti kojima se željelo poboljšati poslovne vještine organizacija poljoprivrednih proizvođača i prerađivača u općinama regije Centralna BiH.
Slijedeće tipske aktivnosti su bile organizirane tijekom višegodišnje implementacije projekta u obliku edukacija ili informativnih prezentacija, a moderirali su ih specijalisti angažirani u okviru USAID/Sida FARMA projekta i poslovni savjetnici REZ Agencije:

 • Poslovno planiranje/Kreditne aplikacije
 • EU IPARD predpristupni fondovi
 • Seminari za proizvođače mlijeka
 • Seminari za proizvođače jagodičastog voća
 • Škola sira
 • Vođenje evidencije na malim farmama
 • Izrada poslovnih planova i priprema kreditnih aplikacija

Ostvareni rezultati

 1. Kao što je naprijed specificirano.
 2. U navedenim aktivnostima učestvovala su ukupno 234 poljoprivredna proizvođača iz regije Centralna BiH.

Pogledajte PDF profil/referentnu karticu projekta na engleskom jeziku – EU format (klik na ikonu):

Razvoj kapaciteta poljoprivrednih proizvođača u okviru USAID/Sida FARMA 1