Project Description

Italija, Bosna i Hercegovina, Srbija: Kakve su mogućnosti za poslovnu saradnju? 1

Italija, Bosna i Hercegovina, Srbija: Kakve su mogućnosti za poslovnu saradnju?

Strateški sektori koji su predmet analize: drvo, metal, poljoprivreda, prehrana, tekstil i obuća

Analiza

August/Kolovoz 2008.


Format A4, PDF, 1.8 MB

Potpora u izgradnji kapaciteta i MSP” predstavlja projekat prekogranične saradnje koji finansira “Program saradnje novih jadranskih susjeda (ANNP) INTERREG/CARDS-PHARE, finansijski instrument Evropske Unije s ciljem unapređenja “društvenog i ekonomskog razvoja i saradnje među zemljama jadranskog područja”.

Unutar ovog okvira projekat FACILITY ima cilj podstaći uspostavu partnerskih odnosa i omogućiti strategije internacionalizacije malih i srednjih preduzeća (MSP) u Venetu, Apuliji, Srbiji i Bosni i Hercegovini. U konkretnom smislu, svrha projekta je širenje informacija o postojećim finansijskim shemama osmišljenim kako bi se pomogao razvoj biznisa i proces njegove internacionalizacije u ove četiri regije, a naročito “Tehničko-finansijski instrument za MSP sa Balkana” (tzv. “Kreditna linija”) koji nudi Ministarstvo vanjskih poslova Italije – Generalna Direkcija za razvoj i saradnju.

Krajnji cilj je podstaći uspostavu dugoročnih saradničkih mreža između postojećih institucija i privrednih subjekata u četiri partnerske regije razmjenom metoda rada i usluga. Jedan broj aktivnosti je proveden u pravcu postizanja ovog cilja kao što su obuke i izgradnja kapaciteta, bilateralni sastanci MSP-a i  institucionalnih faktora, dalekosežne inicijative prezentacije informacija (trgovački sajmovi, radionice, marketinške strategije itd.) te stvaranje međunarodne mreže “Centara za podršku internacionalizaciji MSP“.