Project Description

Vodič za izvoz u Evropsku uniju 1

Vodič za izvoz u Evropsku uniju

Priručnik izrađen u okviru projekta COMETS (Centar za izvoz i trgovinske usluge bazirane na konkurentskom tržištu)

Juli/Srpanj 2007.


Format A4, PDF, 0.7 MB

Projekt REZ Agencije “Centar za izvoz i trgovinske usluge bazirane na konkuretnom tržištu – COMETS” ima za cilj unaprijediti izvoz iz BiH u Evropsku uniju (EU) i povećati protok novca u samoj Regiji. Konkretni cilj je pružiti podršku za više od 30 preduzeća – korisnika Projekta, što će rezultirati poboljšanjem postojećih i/ili započinjanjem novih izvoznih aktivnosti. U grupi korisnika se nalaze mala i srednja preduzeća (SME) iz drvoprerađivačke i metaloprerađivačke industrije, koje su identificirane kao industrijske grane sa najvećim potencijalima u našoj Regiji. Priručnik je koncipiran tako da na početku pruža uvid u tržište Evropske unije, odnosno nudi odgovore na pitanja: Koja je svrha EU? Zašto je i kako nastala EU? Kako funkcionira? U posebnom dijelu su istaknute zanimljive činjenice i brojke, koje nam daju potpuniju sliku o Evropskoj uniji.

U drugom dijelu posebna pažnja je posvećena odnosu između naše zemlje i EU. Prezentovane su dosadašnje aktivnosti, sa posebnim akcentom na “Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju”, koji je neophodan korak ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.

U trećem dijelu Priručnika date su smjernice potencijalnom izvozniku o koracima koje je potrebno preduzeti kako bi se izašlo na tržište EU. Dokumentacija i standardi su određeni vanjskotrgovinskim propisima i praksom u BiH, te standardima i direktivama EU. Također, u ukviru ove teme, je obrađeno i označavanje proizvoda CE oznakom.

Priručnik sadrži i osnovne informacije o međunarodnim standardima: ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:1999.