Project Description

STARTER – Obuka za poboljšanje mogućnosti samozapošljavanja ima za cilj poboljšati sposobnosti mladih ljudi da se suoče sa trenutnim zahtjevima poslovnog okruženja.

 • Finansirala: Royal Norwegian Embassy
 • U periodu: 01.03.2011 – 30.06.2011.

Opći cilj

Poboljšati sposobnosti mladih ljudi da se suoče sa trenutnim zahtjevima poslovnog okruženja kroz posebno osmišljenu obuku, a radi ubrzavanja ekonomskog razvoja.

Specifični ciljevi

 1. Podrška osnivanju novih preduzeća.
 2. Smanjenje broja nezaposlenih osoba i promocija poduzetništva.

Predložene aktivnosti

 • Uspostava sistema podrške novih preduzeća u početnoj fazi na općinskom nivou (start-up fond).
 • Potpisivanje sporazuma između partnera u implementaciji projekta i određivanje članova zajedničke komisije.
 • Objava javnog poziva zaintersiranim učesnicima obuke; otvaranje takmičenja za najbolje poslovne planove; odabir kandidata.
 • Priprema obuke: odabir i priprema lokacija, priprema printanog materijala, priprema rasporeda i popisa učesnika.
 • Provedba obuke u tri faze: (1) Uvod – 1 sedmica po ciklusu (2) Neovisni rad učesnika – 3 sedmice (3) Prezentacija poslovnih planova – 1 sedmica (trajanja se odnose na jednu grupu učesnika).
 • Odabir najboljih poslovnih planova koji će biti podržani finansijski.
 • Organizacija ceremonije dodjele nagrada za najbolje poslovne planove, odnosno buduće mlade poduzetnike.

Ostvareni rezultati

 1. Start-up model podrške ustanovljen u 5 općina.
 2. Ukupno 75 osoba učestvovalo na obuci.
 3. Razvijeno ukupno 35 poslovnih planova.
 4. Ukupno podržano 15 poslovnih planova za nova preduzeća.
 5. Podijeljeno ukupno 35.000 Eura za podršku novim preduzećima u start-up periodu.

Pogledajte PDF profil/referentnu karticu projekta na engleskom jeziku – EU format (klik na ikonu):

STARTER - Obuka za poboljšanje mogućnosti samozapošljavanja