Project Description

Projekt Prošlost za budućnost (Past for the Future) implementiran u sklopu programa “Pripremne akcije za očuvanje i obnovu kulturne baštine u područjima sukoba na Zapadnom Balkanu za 2010”.

Originalni naziv projekta: Past for the Future

 • Finansirala: EU (putem ureda EC Brisel)
 • U periodu: 01.12.2011 – 30.11.2013

Partner i ko-finansijer u implementaciji projekta bila je Općina Maglaj.

Partnerstvo u implementaciji projekta Prošlost za budućnost

Opći cilj

Poboljšati kvalitetu života lokalnog stanovništva pomoću turizma temeljenog na potencijalima kulturne baštine.

Specifični ciljevi

 1. Obnoviti zaštićeni spomenik kulturne baštine Delibegov Han u Maglaju i omogućiti novi način njegovog održivog korištenja
 2. Razviti vještine krajnjih korisnika i poboljšati postojeće i obogatiti turističke usluge kroz odgovarajuću edukaciju po mjeri krajnjih korisnika projekta i male projekte lokalnih nevladinih organizacija
 3. Promovirati turističke kapacitete općine Maglaj

Predložene aktivnosti

Radni paket 0:

 • Administracija projekta, izvještavanje, monitoring

Radni paket 1: Rekonstrukcija objekta Delibegov Han

 • Pribaviti građevinske dozvole za rekonstrukciju
 • Pripremiti dokumentaciju
 • Objaviti javni poziv za potencijalne izvođače radova
 • Izvesti radove na rekonstrukciji objekta

Radni paket 2: Organizacija obuke za uslugu Bed & Breakfast

 • Definirati kriterije za odabir krajnjih korisnika (učesnika obuke, potencijalnih pružatelja usluge B&B)
 • Odabrati 20 krajnjih korisnika
 • Angažirati stručnjaka i organirati obuku iz B&B djelatnosti, poslovanja i marketinga

Radni paket 3: Obogaćenje i unaprijeđenje turističke ponude grada Maglaja

 • Definirati kriterije i objaviti poziv za dostavu projektnih prijedloga za nevladine organizacije
 • Ustanoviti fond Past for the Future
 • Distribuirati sredstava iz fonda (sub-grantovi)
 • Pripremiti promotivni materijal (letke i brošure)
 • Osigurati vidljivost projekta putem medija (Internet, TV i radio)

Ostvareni rezultati

 1. Obnovljen je zaštićeni spomenik kulturne baštine (graditeljskog naslijeđa) “Delibegov han“ u Maglaju, do početka implementacije projekta potpuno devastiran i gotovo izgubljen.
 2. Unaprijeđene su vještine krajnjih korisnika projekta kroz edukaciju iz pružanja usluge tipa Bed & Breakfast (Noćenje s doručkom), te 20 maglajskih domaćinstava (sa ukupno 40 kreveta) nudi usluge noćenja s doručkom (B&B) turistima, a šest nevladinih organizacija implementiralo je svoje manje projekte finansirane iz fonda Past for the Future.
 3. Turistička ponuda i promocija grada i općine je obogaćena i unaprijeđena.

U okviru projekta, štampana je četverojezična brošura Turistička ponuda općine Maglaj čiji sadržaj možete vidjeti/preuzeti klikom na slijedeću sliku:

Turistička ponuda općine Maglaj

Promotivni letak projekta možete vidjeti ovdje.

Pogledajte PDF profil/referentnu karticu projekta “Prošlost za budućnost (Past for the Future)” na engleskom jeziku – EU format (klik na ikonu)
Past for the Future