Project Description

Revitalizacija Kraljevskog grada Bobovca i Kraljeve Sutjeske kao turističke destinacije značilo je stvoriti osnove za razvoj i poboljšanje turističke ponude u centralnoj BiH, posebno u općinama Vareš i Kakanj.

 • Finansirali: Federalno ministarstvo turizmaFederalno ministarstvo kulture i sporta, Općine Kakanj i Vareš, Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH (REZ Agencija) i Sarajevska regionalna agencija (SERDA)
 • U periodu: 01.12.2006 – 31.12.2008

Opći cilj

Zaštita kulturno-povijesnog naslijeđa Bosne i Hercegovine.

Specifični ciljevi

 • Pružiti podršku lokalnim zajednicama Kakanj i Vareš u razvoju njihovih potencijala kroz naučni i dokumentirano podržani fazni pristup u rješavanju budućeg statusa i razvoja kulturnih spomenika na lokacijama Bobovac i Kraljeva Sutjeska.
 • Stvoriti osnove za razvoj i poboljšanje turističke ponude u centralnoj BiH, posebno u općinama Vareš i Kakanj.
 • Uvrstiti kulturno-istorijske spomenike u turističku ponude i povećanje broja zaposlenih u regionu.

Ostvareni rezultati

 • Osnovana Radna grupa od 18 članova, uključujući vladine i nevladine institucije.
 • Urađen “Master plan razvoja turizma, očuvanja prirodnih vrijednosti i kulturno-istorijskih spomenika na području općina Vareš i Kakanj, sa posebnim osvrtom na stavljanje Kraljevskog grada Bobovca i Kraljeve Sutjeske u kontekst turističke ponude“.
 • Priprema “Master plana…” dovršena tijekom 2008. godine.
 • Utvrđeni turistički potencijali destinacija u Varešu i Kaknju.
 • Definirana Strategija razvoja turizma za područje.
 • Master plan predstavljen Radnoj grupi u decembru 2008. godine.
 • Promovirane su turističke destinacije i omogućeni preduvjeti za prikupljanje sredstava.

Pogledajte PDF profil/referentnu karticu projekta na engleskom jeziku – EU format (klik na ikonu):

Revitalizacija Kraljevskog grada Bobovca i Kraljeve Sutjeske kao turističke destinacije