Project Description

Preporuke za općine, općinska komunalna poduzeća, regionalne deponije i privatni sektor vezano za infrastrukturu i logistiku potrebnu za proizvodnju goriva iz otpada (RDF – Refuse Derived Fuel)

Preporuke za općine, općinska komunalna poduzeća, regionalne deponije i privatni sektor vezano za infrastrukturu i logistiku potrebnu za proizvodnju goriva iz otpada (RDF – Refuse Derived Fuel)

Analiza

U okviru projekta “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u cementnoj industriji u BiH”
Juni/Lipanj 2017.


Format A4, PDF, 8.2 MB

Dokument “Preporuke za općine, općinska komunalna poduzeća, regionalne deponije i privatni sektor vezano za infrastrukturu i logistiku potrebnu za proizvodnju goriva iz otpada” urađen je za potrebe projekta “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u cementnoj industriji u BiH”, koji se implementira u periodu 2015. – 2018. godina. Partneri u projektu su Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) – program develoPPP, Tvornica cementa Kakanj, REZ Agencija i Mašinski fakultet, Univerzitet u Zenici. Cilj projekta je stvaranje preduvjeta za korištenje prerađenog industrijskog i komunalnog otpada, te otpadnih guma kao energenta u proizvodnji cementa u BiH. Očekivani rezultati projekta su smanjenje količine fosilnih goriva korištenih u cementnoj industriji, kao i smanjenje komunalnog otpada na deponijama. Cilj je sagledati trenutno stanje u općinskim komunalnim poduzećima u Zeničko –Dobojskog Kantona (ZDK), Kantona Središnja Bosna (SBK/KSB) i Kantona sarajevo (KS) u pogledu infrastrukture, kadrovske i tehničke opremljenosti i spremnosti za osiguranje uvjeta za pokretanje proizvodnje goriva iz otpada (RDF – Refuse Derived Fuel).

Ažuriranje podataka o stanju infrastrukture, obimu usluga, stepenu reciklaže, planovima za razvoj i utvrđivanje morfološkog sastava otpada, rađeno je na osnovu upitnika upućenih općinama ZDK i SBK/KSB kantona i Informacije o stanju prikupljanja i deponovanja otpada na području ZDK za 2016. godinu. Upitnik je dat u Prilogu 1. Upitnik je ispunilo 10 općina od 24. Za Kanton Sarajevo korišteni su ažurirani podaci dobiveni iz Zavoda za planiranje KS.