Project Description

Poslovna integracija u kontekstu prekogranične suradnje.

 • Finansirala: Delegacija Europske unije u BiH
 • U periodu: 06/2007 – 08/2008

Opći cilj

Poslovna integracija u kontekstu prekogranične suradnje.

Specifični ciljevi

 1. Poboljšanje konkurentnosti i suradnje između malih i srednjih poduzeća iz jadranskog područja, s naglaskom na sektore poljoprivrede i prehrambene industrije, drvoprerade, obrade metala, proizvodnju tekstila i obuće.
 2. Uvezivanje MSP iz Italije, BiH i Srbije putem organiziranih bilateralnih susreta.
 3. Razvoj institucionalne mreže između partnera u projektu i razmjena dobrih praksi iknow-how između institucionalnih partnera postizanjem većeg međusobnog poznavanja.

Ostvareni rezultati

 • Pet seminara organizirano: 2 u regiji Veneto, jedan u regiji Apulia, jedan u regiji Centralna BiH i jedan u Srbiji. Seminari su namijenjeni malim i srednjim preduzećima, poslovnim i poljoprivrednim udruženjima, i drugim zainteresiranima za internacionalizaciju poslovanja. Cilj seminara bio je pružiti relevantne informacije o razvoju i rastu inozemnog tržišta, utvrditi potrebe za poslovnu podršku, ukazati na prilike za pristup novim tržištima, novim stranim partnerima i slično. REZ Agencija organizirala je jedan seminar u regiji Centralna BiH na temu Planiranje i organizacija nastupa na međunarodnim sajmovima.
 • Poslovni susreti organizirani 4 puta: 1 u regiji Veneto, jedan u regiji Apulia, jedan u regiji Centralna BiH i jedan u Srbiji. Svrha susreta bila je usmjeravanje veza među talijanskim, bh. i srpskim preduzećima radi započinjanja poslovne suradnje. Ukupno 97 MSP sudjelovalo je na sastancima (15 iz regija Veneto, 26 iz regije Apulia, 27 iz regije Centralna BiH i 29 iz Srbije). Sva MSP iz regije Centralna BiH sudjelovala su na ukupno na 76 bilateralnih susreta s talijanskim i srpskim preduzećima.
 • Organizirana posjeta sajmu “Fieragricola“ u Veroni, Italija.
 • Svi partneri bili su dužni izraditi SWOT analize za strateške poslovnie sektore (drvoprerađivačku industriju, preradu metala, poljoprivredu i prehrambenu industriju i proizvodnju tekstila i obuće) u svojim regijama.
 • Pripremljena i štampana višejezična studija “Italija, Bosna i Hercegovina, Srbija: Koje su mogućnosti za poslovnu suradnju?“
 • REZ Agencija je organizirala sudjelovanje na Generalnom sajmu ZEPS 2007 u Zenici, u cilju uspostavljanja kontakata s lokalnim poduzetnicima, te radi njihovog informiranja o mogućnostima suradnje sa zemljama partnerima (Italija i Srbija).
 • Regije Veneto i Apulia organizirale su treninge za izgradnju kapaciteta partnera iz regija BiH i Srbije. Trening u Regiji Veneto je organiziran u sklopu Međunarodnog sajma Fieragricola. U sklopu treninga u regiji Apulia, poslovna udruženja iz Barija, Lecce i Barletta organizirala su sastanke za partnere iz BiH i Srbije. REZ Agencija je predstavila mogućnosti ulaganja u regiji Centralna BiH.

Napomena
Vodeći partner u projektu bio je Briselski ured Regije Veneto (Italija).

U okviru projekta štampana je trojezična (talijanski, engleski i bosansko/srpski) publikacija ITALIJA, BOSNA I HERCEGOVINA, SRBIJA: KOJE SU MOGUĆNOSTI ZA POSLOVNU SURADNJU?, raspoloživa za preuzimanje nakon klika na slijedeću ikonu:

FACILITY - Podrška MSP i izgradnji kapaciteta 1
Pogledajte PDF profil/referentnu karticu projekta na engleskom jeziku – EU format (klik na ikonu):

FACILITY - Podrška MSP i izgradnji kapaciteta