Project Description

Cilj projekta TRIK je stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja za tržište rada u općini Travnik uspostavljanjem institucionalnih i infrastrukturnih pretpostavki za povećanje samozapošljavanja i zapošljavanja među mladima.

 • Finansirala: EU kroz program Međunarodne organizacije rada (ILO – International Labour Organisation)
 • U periodu: 15. juni 2017. – 14. februar 2019.

Vodeći partner

REZ Agencija (Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH)

Partneri

 1. Služba za zapošljavanje SBK/KSB
 2. Općina Travnik
 3. Univerzitet “Vitez” u Travniku
 4. NVO Centar za edukaciju mladih CEM Travnik
 5. GS-tmt Travnik
 6. Nobil Nova Bila

Opći cilj

Stvoriti povoljnije poslovno okruženje za tržište rada u općini Travnik uspostavljanjem institucionalnih i infrastrukturnih pretpostavki za povećanje samozapošljavanja i zapošljavanja među mladima.

Specifični ciljevi

 1. Uspostaviti institucionalnu podrške zapošljavanju mladih u općini Travnik kroz jačanje uloge lokalnog partnerstva za zapošljavanje
 2. Podržati samozapošljavanje mladih i ljudi s posebnim potrebama na području općine Travnik kroz start up program
 3. Unaprijediti poslovnu infrastukturu za pokretanje biznisa kroz uspostavljanje centra za poslovnu podršku mladima (biznis inkubatora/akceleratora za start up projekte)

Ostvareni rezultati

SC1 – Uspostavljeno lokalno partnerstvo za zapošljavanje (LPZ) na nivou općine Travnik

 • Lokalno partnerstvo za zapošljavanje je mehanizam koji politike zapošljavanja i razvoja tržišta rada definira i provodi na lokalnom nivou.
 • Izrađen je finalni nacrt Akcionog plana 2017–2020 od strane TRIK projektnog partnerstva. S obzirom da općina Travnik nema izrađenu strategiju razvoja ljudskih resursa – LPZ će se u idućem razdoblju razvijati sukladno planiranim aktivnostima navedenim u Akcionom planu.
 • Proveden je plan obuke članova LPZ-a iz oblasti upravljanja ljudskim resursima i upravljanja fondovima, te politikama zapošljavanja kroz tri trodnevna modula i realizirano studijsko putovanje Osječko-baranjskoj županiji od 3. do 5. maja 2018. godine.
 • Tijekom studijskog putovanja, realizirane posjete Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – ured Osijek, Regionalnoj razvojnoj agenciji Slavonije i Baranje, Tehnologijsko-razvojnom centru u Osijeku, Poduzetničkom inkubatoru BIOS, kao i sajmu Mini Maker Faire.
 • Kroz studijsko putovanje ostvareno je veliko profesionalno iskustvo koje će se moći upotrijebiti u daljnjem radu, uspostavljeni novi kontakti i saznanja o problemima drugih, te  načinima njihovog rješavanja

SC2 – Uspostavljen poslovni inkubator “BeeZone”

 • Opremljen je i postao funkcionalnim biznis inkubator i coworking prostor “BeeZone” u okviru CEM-ovog društvenog centra za djecu i mlade “Druga kuća”.
 • “BeeZone” je one-stop servis za generiranje samozapošljavanja među mladim ljudima u Travniku.
 • Inkubator je opremljen namještajem i kompjuterskom opremom nabavljenom kroz projekt.
 • Ceremonija svečanog otvaranja Inkubatora “BeeZone” upriličena je 4. aprila 2018. godine.
 • Kroz poslovni inkubator objavljena dva Javna poziva za podršku poslovnim idejama, te je ukupno zaprimljena 41 aplikacija. Svi kandidati su morali proći dva tromjesečna ciklusa poslovne edukacije i razviti ideje uz podršku stručnih predavača.
 • Preko 150 nezaposlenih mladih osoba učestvovalo u programima poslovne edukacije i motivacijskim radionicama.

Poslovni inkubator “BeeZone” pomaže mladim poduzetnicima u razvijanju poslovnih ideja i stvaranju novih poslova kroz finansijsku podršku, osiguravanje okruženja za razvijanje posla, pristupima mentorstvu i investitorima, kao i pružanje podrške u marketinškim aktivnostima. Na slijedećem linku pogledajte njihove uspješne priče.

SC3 – Uspostavljen Fond za podršku samozapošljavanju

 • Fond predstavlja aktivnu mjeru zapošljavanju i programa poduzetničke edukacije.
 • Povećana rebalansom budžeta, vrijednost Fonda iznosi 60.000 EUR.
 • Nakon uspostavljanja Fonda, održane su prezentacije poslovnih ideja aplikanta koji su se javili na Javne pozive za podršku poslovnim idejama, te je odabrano 12 najboljih kojima su pružene usluge start-up paketa i finansijska podrška.
 • Osnovano 12 novih firmi (5 u prvom i 7 u drugom ciklusu) sa 14 trenutno zaposlenih.
 • Osiguran mentoring, promotivni/video materijal i edukacija za svih 12 novoosnovanih firmi.
Više o nekim projektnim aktivnostima