Project Description

Neusaglašenost između potreba tržišta rada i formalnog obrazovanja ima veliki uticaj na konkurentnost privatnog sektora i stopu nezaposlenosti.

U koordinaciji i saradnji sa svim zainteresovanim stranama, REZ Agencija koordinira različite programe kvalifikacija i pretkvalifikacije za nezaposlene, uglavnom mlade ljude, zasnovane na potrebama privatnih kompanija i utjecaju na povećanje zaposlenosti.

REZ Agencija je razvila različite programe obuke i pruža ih u cilju unaprjeđenja vještina u privatnom sektoru iz oblasti poslovnog planiranja, promocije izvoza, tehnologije proizvodnje i umrežavanja.