Project Description

Napredni poljoprivredni program područja Vrbasa (VAAP) značio je održivi rast poljoprivrede u dolini Gornjeg Vrbasa (općine Bugojno, Gornji Vakuf-Uskoplje, Donji Vakuf i Jajce).

  • Finansirali: USDA (Ministarstvo poljoprivrede SAD) i PfD (Partners for Development)
  • U periodu: 01.02.2007 – 28.02.2008

NUPP - Nezavisno udruženje poljoprivrednih proizvođača

Glavni cilj

Podrška uvjetima za održivi rast poljoprivrede.

Specifični ciljevi

  1. Stvaranje novih radnih mjesta i razvoj sposobnosti na poljoprivrednom tržištu na području doline Gornjeg Vrbasa (općine Bugojno, Gornji Vakuf-Uskoplje, Donji Vakuf i Jajce).
  2. Jačanje kapaciteta NUPP udruženja.

Ostvareni rezultati

  • Osnovano Agro vijeće, čiji su članovi predstavnici općinskih službi za poljoprivredu, udruga ili organizacija poljoprivrednih proizvođača, NUPP, REZ Agencije i donatora (PFD).
  • Ukupno 50 poljoprivrednih proizvođača učestvovalo na 17 seminara/treninga.
  • NUPP (Nezavisno udruženje poljoprivrednih proizvođača) postalo zamajac budućem razvoju poljoprivrede.
  • Kreirano povoljnije poslovno okruženje za male farme i preduzeća iz sektora.
  • Povećana proizvodnja i produktivnost.
  • Ublažena nezaposlenost i siromaštvo.

Pogledajte PDF profil/referentnu karticu projekta na engleskom jeziku – EU format (klik na ikonu):

Napredni poljoprivredni program područja Vrbasa (VAAP) 1