Project Description

TRI PODRUČNE ŠKOLE U OPĆINI BUSOVAČA I KREATIVNE RADIONICE

Početkom 2008. godine REZ Agencija je aplicirala sa 4 projektna zahtjeva koja su upućena holandskoj fondaciji Out of Area. U aprilu 2008. dobili smo obavještenje o odobravanju sva 4 projektna zahtjeva po fazama.

Impementacija prve faze je počela u maju 2008. godine – obnova Osnovne škole Kaćuni, općina Busovača, od strane holandskih studenata-volontera sa Univerziteta Breda. Ova rekonstrukcija je podrazumjevala unutrašnje uređenje, odnosno bojenje i dekorisanje zidova školskih učionica i holova, te uređenje unutarnjih vrata i kreativne radionice za djecu. Druga faza počela je sredinom maja 2008. a uključivala je obnovu područne škole Lugovi, općina Busovača. Obnova se sastojala od unutarnjih radova, krečenja, iscrtavanja zidova šablonima, farbanje stolarije. U obnovi je učestvovalo 58 studenata, volontera sa Univerziteta Utrecht.

Treća faza počela je u junu 2008. godine a obnovljena je područna škola Katići, općina Busovača, a u obnovu su bili uključeni studenti, volonteri iz Holandije. Četvrta faza uključivala je kreativne radionice, rad sa djecom – 10 studenata završne godine Pedagoške Akademije Breda, koji su u sklopu ovih aktivnosti obavljali praktični rad njihove diplomske teme “Rad sa djecom u tranzicijskim zemljama”. Vrijednost projekta se procjenjuje na iznos od 50.000 KM.


TRONEDJELJNI ODMOR ZA DJECU IZ REGIJE CENTRALNA BiH U NIZOZEMSKOJ

U maju 2008. godine REZ Agencija je, u saradnji sa holandskom organizacijom EuropeKinderhulp, počela sa pripremama odlaska 50-oro djece na tronedjeljni odmor u Holandiju. U julu 2008. djeca iz Osnovne škole Kaćuni odlaze u Holandiju. S obzirom da ovaj projekt podrazumjeva dosta rada REZ Agencija je već u maju započela sa pripremama formulara za svako dijete, ispunjavanje aplikacija za vizu, organiziranje prevoza do aerodroma Mahovljani i koordiniranje leta sa KLM avionskom kompanijom.

Također smo pregovarali sa Organizacijom Europakinderhulp i pristali su da i ove godine, pored troškova puta i odmora u Holandiji finansiraju troškove pasoša i viza. Ostale aktivnosti i sve pripremne radnje izvršene su od strane uposlenih u REZ Agenciji. U julu mjesecu djeca su provela tri sedmice u Holandiji. Vrijednost projekta se procjenjuje na iznos od 41.180 KM.


PODRUČNA ŠKOLA VUKOTIĆI, OPĆINA ZENICA

U februaru 2008. godine REZ Agencija je uputila prijedloge projekata za obnovu područnih škola prema Fondaciji Stichting Veteranen Actief iz Holandije. U martu je organizovana posjeta područnim školama u općini Zenica, u saradnji sa općinskom službom za edukaciju, povodom dolaska delegacije Stichting Veteranen Actief. Posjećeno je ukupno 7 područnih škola i odabrana je područna škola Vukotići. U septembru 2008. godine implementiran je projekt obnove Osnovne škole Vukotići u kojem je učestvovalo 18 ratnih vojnih veterana iz Fondacije Stichting Veteranen Actief.

Veterani su svojim vlastitim sredstvima i radom tokom jedne sedmice izvršili zamjenu dotrajalih prozorskih otvora, popravku poda, odvodnog sistema, fasade, krečenje učionica i školskog igrališta. Nastavu u Osnovnoj školi u Vukotićima trenutno pohađa 36 učenika, a vrijednost projekta se procjenjuje na iznos od 30.000 KM.