Project Description

MEP Baza podataka je projekt praćenja ekonomskih razvojnih pokazatelja na općinskom i regionalnom nivou.

 • Finansirala: REZ Agencija
 • U periodu: 01.2006 – 12.2006

Opći cilj

Unaprijediti sistem prikupljanja, obrade i praćenja podataka o socio-ekonomskim pokazateljima na općinskim i regionalnim nivoima.

Specifični ciljevi

 1. Olakšati proces pripreme općinskih i regionalnih razvojnih strategija.
 2. Pratiti ekonomske razvojne pokazatelje na općinskim i regionalnim nivoima.

Predviđene aktivnosti

 • Definirati Projektni zadatak za izradu baze podataka.
 • Izraditi internetsku aplikaciju i smjestiti je na server REZ Agencije.
 • Ustanoviti ukupno 48 indikatora (pokazatelja) koji će se obrađivati u MEP bazi podataka, i to u grupama: geografija, prirodni resursi, stanovništvo, ljudski resursi, infrastruktura, ekonomija, ekonomski pokazatelji i pravna lica.
 • Ustanoviti sistem administracije MEP baze podataka na svim nivoima.
 • Obučiti regionalne administratore baze.
 • Provesti obuku za općinske administratore.

Ostvareni rezultati

 1. MEP (Market Economic Profile) baza podataka izrađena i postavljena na server REZ Agencije.
 2. Ustanovljen sistem modeliranja, unosa i izrade izvještaja.
 3. Regionalni administrator MEP baze obučen.
 4. Provedena obuka za 16 općinskih administratora.

Pogledajte PDF profil/referentnu karticu projekta na engleskom jeziku – EU format (klik na ikonu):

Profil projekta MEP baza podataka