Project Description

Doprinos razvoju makro regionalnog klastera tehnologija u zelenom sektoru brodogradnje Jadransko-jonskog područja.

 • Finansirala: EU – EU Adriatic CBC (putem ciljanog poziva)
 • U periodu: 01.05.2016-31.10.2016.

Partneri u projektu

 • Unioncamere del Veneto (Udruga komora regije Veneto) – Italija (vodeći partner)
 • Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH (REZ Agencija) – BiH
 • ConCentro (Specijalna agencija Privredne komore Pordenone) – Italija
 • Provincija Pesaro i Urbino – Italija
 • Friuli Innovazione Scarl (Centar za istraživanje i prijenos tehnologija) – Italija
 • Istarska razvojna agencija (IDA) – Hrvatska

Suradnici projekta: Istarska županija (Hrvatska), Regija Marche (Italija) i Autonomna regija Friuli Venezia Giulia (Italija).

Opći cilj

Doprinijeti razvoju makro regionalnog klastera tehnologija u zelenom sektoru brodogradnje Jadransko-jonskog područja identificiranih unutar “Plave tehnologije” – stup 1 “Zeleni rast” strategije Europske unije za Jadransko-jonske regiju (EUSAR) kroz izradu studije izvodljivosti, platforme za umrežavanje, savjetovanje i promociju u programskom području.

Specifični ciljevi

 1. Izrada studije izvodljivosti za razvoj makro regionalnog klastera Jadransko-jonskog područja u sektoru Plavi rast zelenih tehnologija i novih materijala.
 2. Razvoj i ažuriranje i nadograđuje informatičkog sistema o konkretnim strategijama, programima i inicijativama na EU, nacionalnoj i regionalnoj razini koje podržavaju razvoj zelene tehnologije u brodogradnji u ADRION području.
 3. Razvoj, ažuriranje i unaprjeđenje platforme i sistema za mapiranje klastera, znanstveno-istraživačkih centara i značajnih preduzeća koja rade u sektoru brodogradnje.

Predviđene aktivosti

Projektne aktivnosti bile su podijeljene u radne pakete:

 • RP 1: Prekogranična upravljanje projektima i koordinacija.
 • RP 2: Komunikacija i diseminacija.
 • RP 3: Tehnička implementacija – analiza razvoja klastera u Jadransko-jonskog područja u sektoru “Zelenih tehnologija u brodogradnji”.

Ostvareni rezultati

 • Kapitalizirano iskustvo različitih odobrenih projekata koji se finansiraju od strane Jadranskog programa IPA, a koji su fokusirani na različite aspekte koji mogu doprinijeti izradi studije izvodljivosti i umrežavanja platforme makro regionalnih klastera.
 • Klasteriziran pomorski sektor. Razvijena metodologija i uspostavljena mapa klastera, malih i srednjih preduzeća i istraživačko/tehnoloških centara u sektoru brodogradnje.
 • Implementirana Smart Inno inteligentna platforma za praćenje i za promociju inovacija malih i srednjih preduzeća koja se može fokusirati na određeni sektor. Platforma sadrži mapu aktera s više od 300 istraživačkih-tehnoloških centara, malih i srednjih preduzeća, klastera.
 • Uspostavljen “AdriMob” za razvoj održivog transportnog sistema duž jadranske obale.

Također, u okviru projekta “BLUE TECH Adrion Cluster” publicirana je Studija izvodljivosti Regionalni klaster u oblasti zelene tehnologije u sektoru brodogradnje.

Pogledajte PDF profil/referentnu karticu projekta na engleskom jeziku – EU format (klik na ikonu):

BLUE TECH Adrion Cluster 1