Project Description

Jačanje i razvoj kapaciteta ponuđača obuka u okviru programa Podrška obrazovanju odraslih.

  • Finansirala: Njemačka agencija za međunarodnu suradnju (GIZ)
  • U periodu: 01/2015 – 02/2016

Opći cilj

Podrška programu “Podrška obrazovanju odraslih”.

Specifični cilj

Sudjelovati u aktivnostima unutar radne linije “Jačanje i razvoj kapaciteta ponuđača obuka“ kao jedan od 15 učesnika sa područjem rada u razvoju konkurentnosti MSP-a i prilagođavanje radne snage potrebama tržišta rada.

Predviđene aktivnosti

  1. Usavršavanje kroz 5 radionica za ponuđače obuka u periodu od 18 mjeseci.
  2. Praktični dio obuke koji sadrži izradu jednog novog plana i programa obuke i njegovu implementaciju.

Ostvareni rezultati

  1. Znanje stečeno kroz ciklus od 5 trodnevnih radionica za ponuđače obuke.
    Teme radionica: “Neformalno stručno usavršavanje (cjeloživotno učenje) kao strategija modernog kadrovskog razvoja”, “Istraživanje tržišta i identifikacija potreba: Razvoj uvjerljivih koncepta usavršavanja i razvoja ljudskih resursa (posebno na osnovu analiza obrazovnih potreba orijentiranih prema dijalogu, klijentima kompetencijama i potencijalu)”, “Metodologija izrade ponuda za obrazovanje odraslih: Planiranje i uređivanje održivih mjera usavršavanja”, “Pozicioniranje ponude na tržištu: Obrazovni marketing i razvoj atraktivnih opisa seminara” i “Umrežavanje ponuđača obuke”.
  2. Kroz praktični dio obuke razvijen je jedan novi program obuke “Optimizacija mog malog posjeda”, na temelju zahtjeva tržišta i usaglašavanja s programom.

Na slijedećem linku pogledajte više o praktičnom dijelu projekta, odnosno obuci Optimizacija mog malog posjeda.

Pogledajte PDF profil/referentnu karticu projekta na engleskom jeziku – EU format (klik na ikonu):

Jačanje i razvoj kapaciteta ponuđača obuka, sa praktičnim dijelom "Optimizacija mog malog posjeda" 1