Project Description

Analiza raspoložive radne snage u sektoru drvoprerade... 1

Analiza raspoložive radne snage u sektoru drvoprerade u odnosu na potrebe industrije

Analiza urađena u okviru projekta USAID – Cluster Competitiveness Activity – CCA

Novembar/Studeni 2005.


Format A4, PDF, 1.5 MB

U augustu 2004. godine, Američka agencija za međunarodni razvoj USAID je pokrenula projekat “Podizanje konkurentnosti razvojem klastera” (Cluster Competitiveness Activity – CCA) u drvopreradivačkom industrijskom sektoru (u daljnjem tekstu DPI). Nakon konstituisanja radne grupe od predstavnika drvopreradivačkih firmi i ostalih relevantnih institucija i niza održanih sastanaka radna grupa je identifikovala najznačajnije probleme sa kojima se u svome radu susreću drvoprerađivačke firme u regiji Centralna BiH, pa i šire.

Jedna od prioritenih aktivnosti je premoštavanje jaza izmedu potrebnih vještina i nedostatka kvalifikovane radne snage u drvopreradivačkom sektoru. Akcioni tim za obrazovanje je identifikovao aktivnosti neophodne za razrješavanje ovog problema. Jedna od identifikovanih aktivnosti kao mogući doprinos cjelokupnom razrješavanju ovog problema je izrada dokumenta “Analiza raspoložive radne snage u sektoru drvoprerade u odnosu na potrebe industrije”.

REZ Regionalna Razvojna Agencija za regiju Centralna Bosna i Hercegovina je izabrana kao najpovoljniji ponuđač za izradu gore navedene analize koji treba da ponudi odgovor na sva pitanja sadržana u projektnom zadatku. Istraživanje je provedeno u periodu septembar-oktobar 2005. godine i rezultati provedenog istraživanja su prikazani u okviru dokumenta “Analiza raspoložive radne snage u sektoru drvoprerade u odnosu na potrebe industrije u FBiH”.