Project Description

Socio-ekonomska analiza regije Centralna BiH 2011 1

Socio-ekonomska analiza regije Centralna BiH 2011

Analiza

Za ažuriranje dokumenta “Regionalna strategija ekonomskog razvoja regije Centralna BiH 2009-2015”
Decembar/Prosinac 2011.


Format A4, PDF, 6.3 MB

Proces ažuriranja socio-ekonomske analize regije Centralna BiH (CBiH) je nastavak kontinuiranog procesa započetog od strane EURED1 iz 2004. godine. Sukladno tome, REZ Agencija je zadržala unaprijed, od strane EURED-a, definiran metodološki okvir u kojemu je određen i postupak izrade regionalnih strategija razvoja u kojima su socio-ekonomska analiza i SWOT analiza najvažniji segmenti potrebni za definiranje ili ažuriranje smjernica regionalne razvojne strategije.

Dakle, prethodno ažuriranje SEA (Socio-ekonomske analize) regije Centralna BiH obavljeno je neposredno prije izrade dokumenta pod nazivom “Regionalna strategija ekonomskog razvoja regije Centralna BiH 2009-2015”, u kojemu je SEA bila integrirana svojim punim sadržajem. U inicijalnoj verziji gore navedenog dokumenta, period na koji se podaci odnose završavao se 2006. godinom. U januaru 2009. godine, nakon razmatranja dokumenta na “Završnoj sesiji Partnerske grupe za izradu strategije ekonomskog razvoja regije CBiH za period 2009-2015” u Zenici, odlučeno je da se, zbog potrebe za ažurnijim uvidom u stanje regije, proširi period obuhvata podataka – uključujući tako i 2007. godinu, gdjegod je to bilo potrebno i moguće.