Project Description

REXIS – Podrška izvozu i investicijama u regiji znači pružanje uvjeta za što sveobuhvatniji pristup izvozu i mogućnostima ulaganja u regiju Centralna BiH.

 • Finansirala: Vlada Kraljevine Holandije
 • U periodu: Decembar 2006 – Maj 2008

Opći cilj

Pružanje uvjeta za što sveobuhvatniji pristup izvozu i mogućnostima ulaganja u regiju Centralna BiH.

Specifični ciljevi

 1. Promjena balansa uvoz-izvoz prema što prihvatljivijoj vrijednosti.
 2. Povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća iz regije Centralna BiH, s fokusom na izvoznu konkurentnost industrijskih sektora drvo, metal i poljoprivredno-prehrambeni.

Ostvareni rezultati

Programske aktivnosti bile su neposredni odgovor na zahtjeve tržišta i nudile su usluge koje su bile relevantne za poslovanje. Umjesto da nudi gotova rješenja za probleme (koji se u najvećem broju slučajeva odnose na specifičnosti regije), REZ Agencija je imala izravan utjecaj na poboljšanje poslovanja u vidu pomoći malim i srednjim preduzećima da angažuju svoje nedovoljno/neadekvatno iskorištene potencijale.
Posljedično, konkurentnost malih i srednjih poduzeća u regiji Centralna BiH je uvećana, povećan je broj direktnih stranih i domaćih ulaganja u regiju Centralne BiH i mala i srednja preduzeća iz regije povećala su prodaju i izvoz.

Prikazani brojčano, rezultati projekta REXIS su slijedeći:

 • 1.839 MSP koristilo razne vidove tehničke pomoći
 • 525 MSP demonstriralo unaprijeđeno upravljanje, poslovni ili razvoj proizvodnih kapaciteta
 • 6 MSP zabilježilo direktna strana ulaganja
 • €2.386.365 direktnih stranih ulaganja u regiji
 • 41 usluga PUM konsultanata
 • 47 treninga uz ukupan broj od 1.037 učesnika
 • 100 kreditnih aplikacija odobreno, sa osiguranih ukupno €2.804.721,66
 • 10 istraživanja tržišta
 • 2 trgovinske misije (poslovni susreti)
 • 125 domaćih i međunarodnih poslovnih veza uspostavljeno u lancima vrijednosti i ukupno generiran obrt od €6.349.719,70 radi novih poslova
 • 22 lokalna izvozna konsultanta obučena i certificirana od nizozemske vladine agencije CBI – Centra za promociju i uvoz iz zemalja u razvoju

Pogledajte PDF profil/referentnu karticu projekta na engleskom jeziku – EU format (klik na ikonu):

REXIS - Podrška izvozu i investicijama u regiji