Project Description

Nakon izuzetnog uspjeha projekta COMETS – Centar za izvoz i trgovinske usluge bazirane na konkurentnom tržištu, ovaj projekt je predložen za replikaciju navedenog projekta.

  • Finansirao: USAID CCA
  • U periodu: Maj 2008 – Septembar 2008

Opći cilj

Promocija poduzetništva u regiji Centralna BiH, s naglaskom na sektor drvoprerade.

Specifični ciljevi

  1. Pružiti pomoć malim i srednjim preduzećima iz sektora drvoprerade u poboljšanju njihovih izvoznih kapaciteta.
  2. Provesti istraživanje tržišta u cilju pronalaženja partnera za odabrana preduzeća.
  3. Povećati konkurentnost domaćih preduzeća na stranom tržištu.

Ostvareni rezultati

  • Kako bi se pronašli odgovarajući partneri za preduzeća odabrana u projektu, provedeno je opsežno istraživanje tržišta.
  • Deset drvoprerađivačih preduzeća unaprijedilo svoju promociju i izvozni imidž, te uspostavilo suradnju s potencijalnim stranim partnerima.
  • Projektne aktivnosti i, posljedično, rezultati u smislu poboljšanja konkurentnosti domaćih preduzeća za preradu drveta na stranom tržištu – slični su onima iz projekta COMETS.

Pogledajte PDF profil/referentnu karticu projekta na engleskom jeziku – EU format (klik na ikonu):

COMETS II - Za firme iz drvopređačivačkog i klastera šumarstva u regiji Centralna BiH