Project Description

Poboljšati mogućnost inovacija o teritorijalnom i proizvodnom sistemu kroz poslovne mogućnosti i istraživanje tržišta kroz suradnju 15 partnera iz 6 zemalja.

 • Finansirao: EU – IPA Adriatic Programme
 • U periodu: 01.03.2011-31.08.2013.

Opći cilj

Poboljšati mogućnost inovacija o teritorijalnom i proizvodnom sistemu kroz suradnju, poslovne mogućnosti i istraživanje tržišta.

Specifični ciljevi

 1. Pružiti tehničku pomoć u stvaranju i razvoju klastera i drugih vrsta udruženja u državama partnerima Cluster Club projekta i dugim državama.
 2. Razvoj novih zelenih tehnologija za poboljšanje nivoa inovativnosti i konkurentnosti nautičkog sektora kroz promociju prekogranične suradnje.
 3. Ojačati suradnju između komora, razvojnih agencija, istraživčkih i inovacijskih centara, itd. kako bi se utvrdilie poslovne mogućnosti za MSP.
 4. Pružiti podršku suradnji između klastera sektora poduzetništva, istraživčkog, inovacijskog i institutima za obuku.

Rezultati projekta

 • Stvaranje mreže za suradnju između klastera povezanih sa nautičkim i sektorom brodogradnje kroz mapiranje aktivnosti (a. drvo; b. mašinstvo; c. plastika – guma; d. tekstil).
 • Priprema i dostavljanje upitnika upućeog na više od 1.000 subjekata koji posluju u nautičkom sektoru: 42 klastera; 53 centra izvrsnosti; 327 preduzeća).
 • Organizacija 3 B2B i B2C uz učešće ukupno 350 preduzeća sa ukupno oko 1.020 sastanaka: Nautički sajam u Veneciji; Sajam plivila Pula; ORC – Svjetsko prvenstvo u jedrenju Ancona.
 • Tri animacijska sastanka klastera organizirana radi razmjene najboljih praksi za 142 učesnika i 42 klastera: Padova – februar 2012.; Tirana – mart 2012.; Venecija – novembar 2013.
 • Četiri pilot aktivnosti: Promocija inovativnih zelenih tehnologija i drevnih zanata kroz trabaccolo “Il Nuovo Trionfo” (Unioncamere del Veneto); Razvoj nautičkog lanca usmjerenog na eko dizajn (CCIAA Ancona); Stvaranje start up inkubatora u Puli (IDA); Studija izvodljivosti za uspostavljanje mini riječne “zelene” marine u blizini Beograda, Srbija.

U okviru projekta, štampana je dvojezična brošura čiji sadržaj možete vidjeti nakon klika na slijedeću sliku.

Jadranski ekonomski klaster klub 1

Pogledajte PDF profil/referentnu karticu projekta na engleskom jeziku – EU format (klik na ikonu):

Jadranski ekonomski klaster klub 2