Ovim certifikatom Bisnode Bosna i Hercegovina potvrđuje da je subjekt postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti te spada u razred visoke bonitetne izvrsnosti u Bosni i Hercegovini. Poslovni subjekt zadovoljava kriterije bonitetne izvrsnosti za 2019. godinu te spada među najpouzdanije bh. poslovne subjekte koji imaju pravo korištenja međunarodno priznatog statusa AAA kao simbola standarda bonitetne izvrsnosti.

Dobro došli u REZ Agenciju!

REZ je Regionalna razvojna agencija koja djeluje u regiji Centralna BiH. Osnovana je u maju/svibnju 2004. godine, a kao platforma za osnivanje Agencije bilo je partnerstvo vladinih i nevladinih institucija. Osnivači su 15 općina, 2 kantona, 15 poslovnih udruženja, 1 međunarodna organizacija i 1 mikrokreditna organizacija. U geografskom smislu, REZ Agencija pokriva 10,34% teritorija BiH na kojemu živi oko 600.000 stanovnika.

Ured REZ Agencije nalazi se u Zenici, geografskom centru regije.

Krajnji cilj REZ Agencije je transformacija regije Centralna BiH u modernu europsku regiju, kao što to riječi vizije jasno naglašavaju.

Uz svoje osnivače i partnere, REZ Agencija je postala jedan od najvažnijih sudionika regionalnog razvoja koji se temelji na principima procesa integracije Bosne i Hercegovine na putu ka punopravnom članstvu u Europskoj uniji.

Osnovne informacije

Regija Centralna BiH – moderna europska regija.

Poboljšati kapacitete svih interesnih skupina u nastojanju da se poboljšaju ekonomske performanse regije Centralna BiH kroz podršku u korištenju fondova za ekonomski razvoj i pružanje podrške razvoju malih i srednjih preduzeća u cilju jačanja konkurentnosti regije i osiguravanja otvaranja novih radnih mjesta.

Aktivnosti REZ Agencije mogu se svrstati u dvije glavne skupine:

  • Aktivnosti koje se odnose na identificirane potrebe općina, gdje prevladava potreba za daljnjom izgradnjom kapaciteta za razvoj projekata, apsorpciju fondova, promociju i razvoj poslovne infrastrukture, te
  • Potporu razvoju malih i srednjih poduzeća kroz pružanje konsultantskih usluga, uspostavljanje poslovnih veza, podršku izvozu i ulaganjima, kao i promociju.

Osnovni principi rada REZ Agencije manifestiraju se kroz usluge koje su prilagođene stvarnim potrebama dionika razvoja u Regiji uz primjenu stečenog znanja i iskustava, suradnju sa institucijama i stručnjacima, nužnu sinergiju i provođenje najboljih praksi u slijedećim oblastima:

  • Strateško planiranje
  • Jačanje kapaciteta lokalnih aktera
  • Jačanje konkurentnosti regiona
  • Ljudski resursi i zapošljavanje
  • Međuregionalna suradnja

Srce BiH – Regija CBiH je prirodno, klimatski, zemljopisno, te ekonomski jedinstvena i konzistentna cjelina koja obuhvata 16 međusobno povezanih i integriranih općina na ukupnoj površini od 5.295,91 kvadratnih kilometara, lociranih u dva kantona Federacije BiH (FBiH): Zeničko-dobojski i Srednjobosanski (uzimajući u obzir administrativni aspekt), dok je jedna općina (Teslić) locirana u Republici Srpskoj.

Općine regije su: Bugojno, Busovača, Doboj Jug, Donji Vakuf, Gornji Vakuf-Uskoplje, Kakanj, Maglaj, Novi Travnik, Teslić, Tešanj, Travnik, Uora, Vitez, Zavidovići, Zenica i Žepče.

Važno!

Nadzorni odbor REZ Agencije broji pet članova. Funkciju predsjednika Nadzornog odbora trenutno obnaša g. Zihnija Aganović, koji je na toj poziciji od 29. maja 2015. godine.

Članovi Nadzornog odbora

Zihnija Aganović, predsjednik Travnik
Lordan Iličić, član Vitez
Džeraldina Miličević, članica Zavidovići
Đenana Čolaković, član Zenica
Džavid Sejfović, član Zenica

Osnivači REZ Agencije su općine regije Centralna BiH i njihova udruženja poslodavaca, kantoni: Zeničko-dobojski i Srednjobosanski, mikrokreditna organizacija LIDER, te američka međunarodna organizacija CHF International.

Skupština REZ Agencije ukupno broji 34 člana.

Načelnici općina, premijeri kantona, predsjednici upravnih odbora udruženja poslodavaca i direktori organizacija su predstavnici osnivača REZ Agencije.

Sadašnji presjedavajući Skupštine REZ Agencije je g. Asim Mekić, načelnik općine Busovača.

REZ Agencija, odnosno programi koje provodi, oslanjaju se na finansijske resurse donatora i organizacija kao što su Vlada Kraljevine Holandije, CHF International, Sida, Delegacija Europske komisije u BiH i USAID.

Njihova podrška je iznimno cijenjena.

čiji se smisao primjenjuje u svim aspektima djelovanja Agencije.

Osnovne informacije o Agenciji u PDF dokumentu “Profil REZ Agencije” preuzmite ovdje.

Geografski utjecaj aktivnosti REZ Agencije

Regionalni (regija Centralna BiH) 50%
Mikroregionalni (nekoliko općina) 24%
Lokalni (za neku određenu općinu) 14%
Međuregionalni 12%

Više podrške – Aplikacije

Može Vas zanimati…

Osoblje Agencije

Maja Kišić
Maja Kišićv.d. direktora
Program menadžer. Razvoj poduzetništva. Razvoj poslovne infrastrukture. Razvoj tršišta rada.
Marela Zdenac
Marela ZdenacProgram menadžer
Strateško planiranje. Razvoj ljudskih resursa. Razvoj poljoprivrede. Razvoj energetike.
Kenan Kesić
Kenan KesićProjekt menadžer
Razvoj poduzetništva. Razvoj poslovne infrastrukture.
Adnan Gazija
Adnan GazijaProjekt menadžer
Razvoj poduzetništva. Razvoj poslovne infrastrukture.
Antonela Prajninger
Antonela PrajningerProjekt menadžer
Razvoj poduzetništva. Ruralni razvoj. Zapošljavanje.
Mirko Čičak
Mirko ČičakProjektni službenik
Projekti. Turizam. Baze podataka. Web.
Envera Sajević
Envera SajevićFinansijski menadžer
Finansijski menadžer REZ Agencije.
Mediha Zukić
Mediha ZukićAdministrativna službenica
Administracija. Poslovi vođenja ureda.
Lejla Ahmić
Lejla AhmićEkonomistica
Pomoćnica Finansijskog menadžera.

Naši klijenti i partneri u regionalnom razvoju