Project Description

Komercijalna upotreba drvnog ostatka 1

Komercijalna upotreba drvnog ostatka u Centralnoj Bosni i Hercegovini kao projekat oporavka i ekonomskog razvoja regije

Studija izvodljivosti

Januar/Siječanj 2006.


Format A4, PDF, 25.3 MB

Drvo kao obnovljivi izvor energije može biti najbolja zamjena za fosilna goriva, ili štaviše vodeći sektor obnovljivih goriva za proizvodnju primarne energije u Europi. Njegova primjena u obliku energetskog resursa smanjuje globalno zagrijavanje, dok za razliku od fosilnih energetskih izvora smanjuje emisiju ugljen dioksida u atmosferu koja se reapsorbuje od strane šuma. Ove ekološke i energetske prednosti objašnjavaju zašto najveće države Europske Unije sa značajnim šumskim  resursima u velikoj mjeri pokreću programe razvoja tehnologija za biološka goriva i daljeg jačanja ovog industrijskog sektora.

Fosilna goriva (ugalj, plin, ulja) trenutno participiraju u svjetskoj proizvodnji energije sa oko 79%, nuklearna energija zauzima udio od 7%, a obnovljivi izvori energije participiraju sa 14%. U 25 država EU, obnovljivi izvori energije su sa 6% participirali u ukupnim potrebama za energijom u 2002. godini. U obnovljivim izvorima energije dominiraju biomase sa 65%. Cilj je da obnovljivi izvori energije dostignu iznos od 12% u ukupnim potrebama za energijom do 2010. godine.