Project Description

Regija Centralna BiH ima ograničen pristup programima u okviru IPA prekogranične saradnje, a za područje je dostupan samo Program prekogranične saradnje Hrvatska-BiH.

Međutim, pored IPA programa prekogranične saradnje, postoje i različiti teritorijalni, bilateralni i multilateralni programi sa određenim zemljama. REZ Agencija ima aktivnu ulogu u implementaciji projekta prekogranične saradnje s ciljem izgradnje mreža za razvijanje dobre prakse i olakšavanje razmjene i transfera iskustava sa uspejšnim regijama.

Do sada izgrađeni kapaciteti su ključni za novi pristup u pomoći EU u periodu 2014-2020 i za implementaciju makroregionalnih strategija.