Project Description

Uspostavljanje i upravljanje poslovnim zonama 1

Uspostavljanje i upravljanje poslovnim zonama

Priručnik

U okviru projekta “SET – Program podrške izvozu i trgovini”
Novembar/Studeni 2010.


Format A4, PDF, 6.3 MB

Priručnik za uspostavljanje i upravljanje poslovnim zonama osmišljen je kako bi pomogao nositeljima privrednog razvoja u regiji Centralna Bosna i Hercegovina (BiH), kao i cijeloj BiH, da strateški promišljaju ravnomjeran rast i regionalni rzvoj kroz uspostavljanje i upravljanje poslovnim zonama. Priručnik donosi pregled bitnih pojmova vezanih uz poslovne zone i njihovo funkcioniranje, s posebnim naglaskom na prikaz koraka neophodnih u realizaciji poslovne zone. Svrha ovog priručnika je isto tako ukazati na na korake koih se preporučivo pridržavati prilikom osnivanja poslovnih zona, ali i pružiti širi okvir za primjenu odgovarajućih politika i mjera koje će poslužiti kao temelj za donošenje praktičnih odluka oko uspostavljanja poslovnih zona u regiji Centralna BiH i šire.

Priručnik također donosi pregled temeljnjih načela i smjernica, te neke alate za upravljanje poslovnim zonama, kako bi se olakšalo njihovo poslovanje i nadzor, a u cilju zadržavanja postojećih poduzetnika i privlačenja novih domaćih i stranih investitora u poslove zone u BiH.

Priručnik je izrađen u okviru SET projekta – Podrška izvozu i trgovini, koji u BiH provodi Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ, a finansira Ambasada kraljevine Holandije, te u suradnji i uz finansijsku podršku GTZ projekta “Unapređenje lokalnog i regionalnog privrednog razvoja u BiH – LRWF”.