Project Description

Podrška lancima vrijednosti u okviru USAID/Sida FIRMA je podrška malim i srednjim preduzećima i lokalnoj samoupravi u identifikaciji potreba i ograničenja u okviru kojih će se provoditi interventne oblasti projekta, intenziviranje suradnje s lokalnim akterima iz privatnog i javnog sektora radi poticanja značajnog porasta prodaje, izvoza, zapošljavanja i finansiranja u tri fokusna sektora, odnosno u drvnoj i metaloprerađivačjoj industriji, te turizmu.

 • Finansirao: USAID/Sida FIRMA Projekt
 • U periodu: 01.012010 – 31.12.2014

FIRMA = Fostering Interventions for Rapid Market Advancement (Podsticanje intervencija za brzo tržišno napredovanje)

Opći cilj

Podrška malim i srednjim preduzećima i lokalnoj samoupravi u identifikaciji potreba i ograničenja u okviru kojih će se provoditi interventne oblasti projekta, intenziviranje suradnje s lokalnim akterima iz privatnog i javnog sektora radi poticanja značajnog porasta prodaje, izvoza, zapošljavanja i finansiranja u tri fokusna sektora, odnosno u drvnoj i metaloprerađivačjoj industriji, te turizmu.

Specifični ciljevi

 • Osmišljavati i upravljati grant sredstvima USAID/Sida FIRMA Projekta i pružati tehničku pomoć
 • Ostvariti uticaj na najmanje 40% lanaca vrijednosti u oblastima drvne, metaloprerađivačke i industrije turizma u BiH
 • Omogućiti povećanje prodaje za 50%, zapošljavanja za 35%, izvoza za 60% i finansiranja za 40%

Partnerstvo USAID/Sida FIRMA i REZ Agencije – Realizirane aktivnosti

 • U partnerstvu USAID/Sida FIRMA i REZ Agencije realizirano je oko 50 aktivnosti
 • Implementacija projekta “Fond za uvođenje međunarodno priznatih standarda kvaliteta”
 • Organizacija učešća bh. preduzeća na 9 međunarodnih sajmova i organiziranje poslovnih susreta za kupce iz Nizozemske
 • Provođenje 15-tak seminara/radionica na različite teme

Rezultati projekta

Neki od rezultata koji su postali zajedničke referentne vrijednosti za USAID/Sida FIRMA projekt i REZ Agenciju:

 • Korisnici projekta povećali svoj promet za 40% do kraja četvrte godine realizacije
 • Povećana zaposlenost među korisnicima FIRMA projekta za 38% do kraja četvrte godine realizacije
 • Preduzeća koja su učestvovala na sajmovima trgovine potpisala ugovore u vrijednosti od preko 86 miliona KM
 • Preduzeća, korisnici FIRMA projekta, pomogli su preko 2.000 osoba da unaprijede svoju radnu poziciju, odnosno nađu novo zaposlenje
 • Projekt je proveo programe razvoja radne snage koji su uključivali preko 4.000 ljudi

Pogledajte PDF profil/referentnu karticu projekta na engleskom jeziku – EU format (klik na ikonu):

Podrška lancima vrijednosti u okviru USAID/Sida FIRMA projekta 1