Project Description

Analiza tržišta rada na području Općine Travnik 1

Analiza tržišta rada na području Općine Travnik

Zbornik odabranih/relevantnih dijelova iz prethodno urađenih dokumenata

U okviru projekta “TRIK – za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu”
Mart/Ožujak 2019.

Format A4, PDF, 1.5 MB

Pozicioniranje općine kao regionalnog lidera u razvoju ima realne pretpostavke sadržane u koncentraciji administrativno-upravnog aparata i dovoljnih resursa.

Analiza ovih potencijala upućuje na realno da Travnik postane općina atraktivna i privlačna za investiture. Očekivanja su da bi sam investicioni ciklus bio značajan pokretač rasta malih biznisa uslužnog karaktera na osnovi samozapošljavanja.

Posebnu važnost u stabilizaciji i rastu trenda zapošljavanja ima očuvanje postojećih poslovnih aktivnosti i broja zaposlenih u njima. Odgovornost općinskih autoriteta za realan poticaj razvojnim ciljevima tek treba institucionalno jačati u svjetlu nadležnosti različitih nivoa državne i društvene organizacije.

Iako su predrasude o tome kako posla ima, ali mladi ne žele raditi, dosta rasprostranjene u bh. društvu, podaci pokazuju da se radi isključ ivo o predrasudama, a ne činjeničnom stanju. Oko 47% nezaposlenih mladih u općini Travnik izjavljuju kako žele raditi, ali ne mogu da pronađu posao, iako ga aktivno traže. Onih koji žele raditi, ali ne koriste aktivne tehnike traženja posla je oko 23%, a mladih koji zaista ne žele raditi je oko 6%. Oko 11% mladih ne može raditi zbog obaveza u kući, a oko 5% njih je obeshrabreno na tržištu rada.