Project Description

Dugogodišnja uspješna saradnja koju REZ Agencija ima s holandskom fondacijom vojnih veterana Stichting Veteranen Actief, i ove je godine rezultirala rekonstrukcijom jedne područne osnovne škole. Radi se o OŠ “Dubravica”, područno odjeljenje “Bukve”, općina Vitez.

Radovi su trajali od 16. do 23.09.2013. godine, a obuhvatili su: zamjena plafona u učionicama i glavnom hodniku škole, krečenje i farbanje unutrašnjih zidova, popravka i farbanje unutrašnje i vanjske stolarije, postavljanje laminata u učionicama i farbanje fasade. Pored donacije holandskih veterana u iznosu od oko 25.000 KM, značajan doprinos su dali i Vlada Srednjobosankog kantona i općina Vitez za rekonstrukciju krova na pomenutoj školi.

Za 45 učenika ove područne škole, naši prijatelji iz Holandije su, pored velike želje da boravak djece u školskim klupama bude što ugodniji i dostojanstveniji, obezbijedili su i prigodne poklone u igračkama i školskom priboru.

Svečana primopredaja škole je upriličena 23.09.2013. godine.