Project Description

Stvaranje uvjeta za uvođenje modernih proizvodnih tehnologija i ekonomije temeljene na znanju.

 • Finansirala: Europska unija
 • U periodu: 01.10.2010-31.10.2012.

Opći cilj

Stvaranje uvjeta za uvođenje modernih proizvodnih tehnologija, ekonomije temeljene na znanju koja će doprinjeti razvoju malih i srednjih poduzeća kroz povećanje njihove konkurentnosti i stvaranje novih i boljih radnih mjesta.

Specifični ciljevi

 1. Poboljšanje konkurentnosti bosanskohercegovačkih drvnih proizvoda na domaćem i stranom tržištu kroz dodanu vrijednost proizvoda certificiranjem.
 2. Uvođenje moderne tehnologije, ekonomije temeljene na znanju i unapređenje proizvodnih tehnika u MSP-ima kroz direktnu pomoć i prijenos znanja.

Partneri u projektu su lokalna razvojna agencija ZEDA Zenica, kao vodeći partner, i Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH (REZ Agencija) kao partner. MENTOR – Moderna ekonomija kroz istraživanje novih tehnologija 1

Mjesto implementacije projekta je BIH, Centralna BiH regija, koja uključuje općine: Bugojno, Busovaču, Doboj Jug, Donji Vakuf, Gornji Vakuf-Uskoplje, Kakanj, Maglaj, Novi Travnik, Teslić, Tešanj, Travnik, Usora, Vitez, Zavidovići, Zenica i Žepče.

Ciljne grupe su mala i srednja poduzeća i istraživačke organizacije/istraživači, dok su krajnji korisnici projekta mala i srednja poduzeća iz drvoprerađivačkog sektora u regiji Centralna Bosna, ostala poduzeća u lancu snabdijevanja, te cijela društvena zajednica kroz povećano zapošljavanje.

Očekivani rezultati projekta bili su slijedeći:

 1. Laboratorija – utemeljena, akreditirana i operativna do kraja projekta
 2. Institut za certificiranje – utemeljen i operativan
 3. Prostor za smještaj MSP-a operativan
 4. Baza znanja utemeljena i operativna
 5. “One stop shop” tip paketa usluga za inovatore utemeljen i ponuđen
 6. Tehnološki park internacionaliziran putem poslovnih veza za sličnim stranim institucijama.

Programske odgovornosti REZ Agencije u okviru projekta:

 • Prijenos znanja i usluge MSP
 • Podrška inovacijama (izrada specijalnog paketa usluga za inovatore, pružanje posebnih usluga)
 • Interni razvoj Tehnološkog parka i upravljanje (internacionalizacija tehnološkog parka)

Napomena
Za više informacija o MENTOR projektu i rezultatima, molimo posjetite web stranice ZEDA – Zeničke razvojne agencije.

Pogledajte PDF profil/referentnu karticu projekta na engleskom jeziku – EU format (klik na ikonu):

MENTOR – Moderna ekonomija kroz istraživanje novih tehnologija 2