Project Description

Program razvoja poljoprivrede na području 12 općina SBK 2009-2015 1

Program razvoja poljoprivrede na području dvanaest (12) općina Srednjebosanskog kantona za period 2009-2015 godine

Strategija razvoja – program

Maj/Svibanj 2009.


Format A4, PDF, 2.9 MB

Zabrinjavajuća nezaposlenost radno sposobnog stanovništva koja je po općinskim podacima približno ravna ukupnom broju zaposlenih na području kantona, direktno ili indirektno usporava ekonomski razvoj, otežava povratak raseljenih lica, usporava i komplicira političku stabilizaciju regiona, entiteta i Bosne i Hercegovine u cjelini. S obzirom da nije realno očekivati da se u skorije vrijeme ponovo zaposli značajniji broj ljudi u oblasti industrijske proizvodnje, neophodno je svu pažnju usmjeriti ka iznalaženju mogućnosti za ostvarivanje prihoda u nekim granama poljoprivrede. Obradivo zmljište, kao najveći prirodni resurs, sve više postaje najmanje iskorišten priodni resurs, o čemu nepobitno svjedoče poražavajući statistički podaci. S druge strane, agrokompleks je postao jedan od najvećih izvora sve većeg negativnog debalansa u međunarodnoj trgoviniskoj razmjeni.

Ovo su glavni razlozi zbog kojih su REZ – Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH i općine odlučili da izrade Program razvoja poljoprivrede na području dvanaest (12) općina Srednjebosanskog kantona za period 2009-2015 godine. Da bi pristupili realizaciji tako složenog zadatka, zaključili su ugovor o izradi Programa razvoja sa Federalnim zavodom za poljoprivredu Sarajevo kao stručnom institucijom koja je još od 1995. godine prisutna na području kantona projekta i koja može, na osnovu realnog uvida u stanje, ponuditi trenutno moguće pravce razvoja poljoprivrede u postojećem agrarnom ambijentu.