Project Description

Regionalno pozicioniranje – Regionalna strategija je finansirao Projekt EU RED za izgradnju institucionalnih kapaciteta i promociju regionalnog pristupa ekonomskom razvoju po metodologiji Europske unije.

  • Finansirao: Projekt EU RED (Regional Economic Development)
  • Godina: 2004.

Opći cilj

Izgradnja institucionalnih kapaciteta i promocija regionalnog pristupa ekonomskom razvoju po metodologiji Europske unije.

Specifični ciljevi

  1. Pozicioniranje, prioritizacija, identifikacija, facilitacija i implementatacija projekata.
  2. Izrada dokumenta strategije regionalnog ekonomskog razvoja.

Ostvareni rezultati

  • Urađen dokument strategije ekonomskog razvoja regije Centralna BiH.
  • Inicijalno, odabrano je pedeset (50) prioritetnih projekata i REZ Agencija, kako bi se započeo proces poticanja regionalnog ekonomskog razvoja, usmjerena je na njihovu implementaciju.
  • Regija Centralna BiH proglašena je 2004/2005 Europskom regijom budućnosti za južnu, istočnu i srednju Europu (prema fDi Magazinu).