Publikacije na internetskoj adresi www.rez.ba mogu biti zaštićene autorskim pravima i svaka neovlaštena upotreba može predstavljati kršenje zakona. Sadržaj publikacije možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uvjetom navođenja izvora u svim kopijama.

Nije dopušteno mijenjati sadržaj publikacije na bilo koji način, niti ga reproducirati ili javno prikazivati, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe.

Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno ovdje ili na nekom drugom mjestu ove internetske stranice, ništa ovdje sadržano, bilo izričito, prećutno, odricanjem ili na drugi način, vam ne daje pravo da koristite bilo koji dio intelektualne svojine koju ste pronašli na internetskoj adresi www.rez.ba