PCM

Home/Tag: PCM

Oktobar 2018

Trodnevni PCM seminar za LPZ Travnik

By |2019-03-12T14:11:40+01:00Oktobar 26th, 2018|Jačanje kapaciteta općinskih timova|

Iskustvo stečeno dugogodišnjom realizacijom projekta "Jačanje kapaciteta općinskih razvojnih timova za apsorpciju razvojnih fondova", odnosno provođenjem seminara Upravljanje projektnim ciklusom (Project Cycle Management – PCM) ovaj puta iskorišteno je za potrebe projekta "TRIK - za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu". Tako je od 23. do 25. oktobra 2018. godine održan trodnevni seminar za članove [...]

Novembar 2017

Suradnja REZ Agencije i SBK/KSB

By |2018-03-22T11:09:10+01:00Novembar 17th, 2017|Vijesti, Jačanje kapaciteta općinskih timova|

U suradnji sa Uredom za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i standardizaciju Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, REZ Agencija je realizirala dvomjesečnu obuku za predstavnice Ureda, tijekom koje su obuhvaćene slijedeće oblasti: Upravljanje projektnim ciklusom (PCM) i priprema projekata za EU fondove Informacije o trenutno dostupnim IPA 2014-2020 i drugim EU fondovima Javne nabavke po [...]

August 2016

Trodnevni PCM seminar u Zavidovićima

By |2017-12-30T16:38:22+01:00August 3rd, 2016|Vijesti, Jačanje kapaciteta općinskih timova|

U četvrtak, 28. jula 2016. godine u općini Zavidovići završen je trodnevni seminar na temu "Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU". Seminar su održali predstavnici REZ Agencije na inicijativu i u saradnji sa Razvojnom agencijom iz Zavidovića - RAZ. Edukacija je bila namijenjena predstavnicima nevladinih organizacija, javnih ustanova, javnih preduzeća, lokalne razvojne [...]

Komentari isključeni za Trodnevni PCM seminar u Zavidovićima

April 2016

PCM seminar u Kaknju

By |2017-12-30T17:01:32+01:00April 29th, 2016|Vijesti, Jačanje kapaciteta općinskih timova|

U četvrtak, 28. aprila 2016. godine u općini Kakanj završen je trodnevni seminar "Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU". Seminar je održalo osoblje REZ Agencije u saradnji sa općinom Kakanj. Edukacija je bila namijenjena uposlenicima općine, udruženju privrednika, predstavnicima javnih ustanova i javnih preduzeća koji se u svom radu susreću ili će [...]

Komentari isključeni za PCM seminar u Kaknju

Oktobar 2015

Donji Vakuf: Održan PCM seminar

By |2018-01-09T15:44:12+01:00Oktobar 16th, 2015|Vijesti, Jačanje kapaciteta općinskih timova|

U četvrtak, 15. oktobra 2015. godine u općini Donji Vakuf završen je trodnevni seminar na temu Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU. Seminar su održali predstavnici REZ Agencije u saradnji sa općinom Donji Vakuf. Edukacija je bila namijenjena uposlenicima općine, predstavnicima javnih ustanova, javnih komunalnih preduzeća, nevladinim organizacijama, udruženjima i zadrugama koji [...]

Komentari isključeni za Donji Vakuf: Održan PCM seminar

Gornji Vakuf-Uskoplje: Održan PCM seminar

By |2018-01-09T15:31:36+01:00Oktobar 9th, 2015|Vijesti, Jačanje kapaciteta općinskih timova|

U četvrtak, 08. oktobra 2015. godine u općini Gornji Vakuf-Uskoplje završen je trodnevni seminar na temu Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU. Seminar su održali predstavnici REZ Agencije u saradnji sa općinom Gornji Vakuf-Uskoplje. Edukacija je bila namijenjena uposlenicima općine, predstavnicima javnih ustanova, javnih komunalnih preduzeća, Regionalnog centra za upravljanje otpadom i [...]

Komentari isključeni za Gornji Vakuf-Uskoplje: Održan PCM seminar

Mart 2015

Održan PCM seminar u Usori

By |2017-12-30T16:27:10+01:00Mart 30th, 2015|Vijesti, Jačanje kapaciteta općinskih timova|

U četvrtak, 26. marta 2015. godine u Usori je završen trodnevni seminar na temu Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU. Seminar su održali predstavnici REZ Agencije u saradnji sa općinom Usora. Edukacija je bila namijenjena uposlenicima općine Usora, kao i predstavnicima javnih ustanova, nevladinih organizacija i privatnih preduzeća koji su zainteresirani za [...]

Komentari isključeni za Održan PCM seminar u Usori

Februar 2015

Održan PCM seminar u Žepču

By |2018-01-09T15:55:29+01:00Februar 13th, 2015|Vijesti, Jačanje kapaciteta općinskih timova|

U četvrtak, 12. februara 2015. godine u Žepču je završen trodnevni seminar na temu Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU. Seminar su održali predstavnici REZ Agencije na inicijativu i u suradnji s Razvojnom agencijom Žepče. Edukacija je bila namijenjena uposlenicima osnovnih i srednjih škola, javnih ustanova i institucija čiji je osnivač Općina [...]

Komentari isključeni za Održan PCM seminar u Žepču

Januar 2015

PCM seminar u suradnji s Vladom Zeničko-dobojskog kantona

By |2017-12-30T17:36:32+01:00Januar 15th, 2015|Vijesti, Jačanje kapaciteta općinskih timova|

U petak, 19. decembra 2014. godine u Zenici je okončan trodnevni seminar na temu Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU. Seminar su održali predstavnici REZ Agencije u suradnji s Vladom Zeničko-dobojskog kantona. Edukacija je bila namijenjena uposlenicima Ministarstava ZDK, kantonalnih uprava i službi koje su zainteresirane za apliciranje na EU fondove i [...]

Komentari isključeni za PCM seminar u suradnji s Vladom Zeničko-dobojskog kantona

Novembar 2014

Održan trodnevni PCM seminar u Travniku

By |2018-03-08T10:25:34+01:00Novembar 21st, 2014|Vijesti, Jačanje kapaciteta općinskih timova|

U srijedu, 19. novembra 2014. u Travniku je okončan trodnevni seminar na temu Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU. Seminar su održali predstavnici REZ Agencije u saradnji sa Vladom Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna. Edukacija je bila namijenjena uposlenicima Ministarstava SBK/KSB, kantonalnih uprava i institucija koje su zainteresirane za apliciranje na [...]

Komentari isključeni za Održan trodnevni PCM seminar u Travniku