Project Description

USAID CCA Projekt - Upitnik za članice Klastera drvoprerade i šumarstva BiH 1

USAID CCA Projekt – Upitnik za članice Klastera drvoprerade i šumarstva BiH

Rezultati obrade podataka

Naručitelj: USAID CCA Projekt
2008.

Format A4, PDF, 3.0 MB

ANALIZA MOGUĆE MEĐUSOBNO-UZROČNE POVEZANOSTI:
Mogući utjecaj organiziranja B2B susreta i konferencija na kretanje poslovnih rezultata tokom posljednje tri godine.

Slijedeći primjer pokazuje mogući utjecaj poslovnih susreta (B2B) na kretanje poslovnih rezultata poduzeća tokom posljednje tri godine. Dakle, ne dokazuje se takav utjecaj jer se firme nisu eksplicitno izjašnjavale u tom smislu. Ovdje su pokazana poduzeća koja su odgovorila o utjecaju “Organizovanja poslovnih B2B susreta i konferencija” (Loš, Ispod prosjeka, Prosječan, Dobar, Odličan), te kakvo su godišnje povećanje prodaje ta poduzeća ostvarila.

Simetrično mjerilo povezanosti (vidi slijedeću tablicu) dvije kategorijske varijable iz gornjeg primjera, zapravo, dokazuje da ne postoji osobita povezanost rezultata. Povezanost varijabli je tim veća što je vrijednost (value) bliža pozitivnoj jedinici (u rasponu -1 do 1). Dakle, moglo bi se zaključiti da su na povećanje prodaje od “5-10%”, u slučaju iz odabranog primjera, više utjecali neki drugi faktori, koji nisu prikazani u analizi međusobnog odnosa varijabli “P2A213 Organizovanja poslovnih B2B susreta i konferencija” i “P4AA2a Kretanje poslovnih rezultata tokom posljednje tri godine – Povećanje prodaje god.”, ili, pak, nisu uopće bili uključeni u istraživanje “CCA Quest”.