Aktuelni projekti

/Tag:Aktuelni projekti

Oktobar 2017

TRIK – za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu

By | 2017-12-30T12:52:25+00:00 Oktobar 23rd, 2017|Aktuelni projekti|

Stvoriti povoljnije poslovno okruženje za tržište rada u općini Travnik uspostavljanjem institucionalnih i infrastrukturnih pretpostavki za povećanje samozapošljavanja i zapošljavanja među mladima. Lokacija akcije: Općina Travnik, SBK/KSB, Regija Centralna BiH Trajanje projekta: 20 mjeseci Vodeći partner REZ Agencija (Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH) Partneri Služba za zapošljavanje SBK/KSB Općina Travnik Univerzitet "Vitez" [...]

Usluge podrške za agrobiznis / AgMENTOR

By | 2018-01-03T15:09:04+00:00 Oktobar 23rd, 2017|Aktuelni projekti|

Lokacija: Općine Zenica, Bugojno i Travnik (Regija Centralna BiH), Općine Sarajevo, Goražde, Foča i Rudo (Regija Sarajevo) Trajanje projekta: 13 mjeseci Konzorcij REZ Agencija (Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH) - vodeći partner Udruženje građana "Nešto više" Sarajevo - partner Opći cilj projekta: Povećanje kvaliteta, raspona i pristupa uslugama podrške za agrobiznise u [...]

April 2016

Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u cementnoj industriji u BiH

By | 2018-01-24T08:26:12+00:00 April 22nd, 2016|Aktuelni projekti|

Kao jedan od partnera, REZ Agencija učestvuje u provedbi projekta "Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u cementnoj industriji u BiH". Projekt se implementira u periodu 2015 – 2018, a ostali partneri u projektu su: Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ – program devloPPP, Tvornica Cementa Kakanj i Mašinski fakultet u Zenici. Prema utvrđenim [...]

Komentari isključeni za Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u cementnoj industriji u BiH

Stručno obrazovanje kroz praktičnu nastavu u metalskom sektoru u Bosni i Hercegovini

By | 2018-01-15T14:50:23+00:00 April 22nd, 2016|Aktuelni projekti|

U martu 2016. godine REZ Agencija je potpisala ugovor sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ) GmbH u sklopu projekta "Stručno obrazovanje kroz praktičnu nastavu u metalskom sektoru u Bosni i Hercegovini". Cilj projekta je unapređenje kvaliteta stručnog (strukovnog) obrazovanja za zavarivače, bravare i mašinske tehničare sa specijalizacijom za CNC operatere u SBK/KSB, u [...]

Komentari isključeni za Stručno obrazovanje kroz praktičnu nastavu u metalskom sektoru u Bosni i Hercegovini

Maj 2015

Certifikacija općina s povoljnim poslovnim okruženjem u Jugoistočnoj Europi (BFC SEE)

By | 2018-01-15T14:06:41+00:00 Maj 22nd, 2015|Aktuelni projekti|

Certifikacija općina sa povoljnim poslovnim okruženjem prema standardu NALED BFC:2012, koji je standard koji promovira efikasne i transparentne lokalne administracije i omogućava ocjenu kvaliteta usluga i informacija koje općine pružaju investitorima i privrednicima. Projekt podržavaju: Njemačka agencija za međunarodnu saradnju GIZ (kroz projekt Otvoreni regionalni fond za modernizaciju općinskih usluga u Jugoistočnoj Europi) Švicarska [...]

Komentari isključeni za Certifikacija općina s povoljnim poslovnim okruženjem u Jugoistočnoj Europi (BFC SEE)

Februar 2015

Program MarketMakers

By | 2017-12-30T18:05:32+00:00 Februar 10th, 2015|Aktuelni projekti|

Implementira: Konzorcij Helvetas Swiss Intercooperation i Development Studio d.o.o./Posao.ba U potpunosti podržava: SDC - Švicarska agencija za razvoj i suradnju Trajanje: 01.10.2012. do 30.09.2020. Tekuća faza: Faza I Budžet za tekuću fazu: 5.000.000 CHF MarketMakers program podržava Švicarska vlada posredstvom Švicarske ambasade u BiH i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). Dio je doprinosa [...]

Komentari isključeni za Program MarketMakers

Maj 2010

CISCO Akademija mrežnih tehnologija

By | 2017-12-30T18:07:46+00:00 Maj 19th, 2010|Aktuelni projekti|

CISCO Akademija mrežnih tehnologija (Cisco Networking Academy) je globalni edukacijski program koji polaznicima omogućava sticanje fundamentalnih ICT vještina u oblasti dizajna, izgradnje i upravljanja kompjuterskim mrežama, kao i sticanje drugih vještina potrebnih za razvoj karijere, kao što su rješavanje problema, timski rad i kritičko razmišljanje. Jedan od najtraženijih i najdeficitiranijih profila na tržištima rada su [...]

Komentari isključeni za CISCO Akademija mrežnih tehnologija

Mart 2010

Jačanje kapaciteta općinskih razvojnih timova za apsorpciju razvojnih fondova

By | 2017-12-30T21:23:36+00:00 Mart 2nd, 2010|Aktuelni projekti|

Stalno (od 2007. godine) REZ Agencija je 2007. godine inicirala formiranje općinskih razvojih timova u svih 16 općina regije Centralna BiH sa ciljem da se timovi osposobe za pripremu projekata i apliciranje na fondove EU i druga donatorska sredstva. U februaru 2008. sa općinama je potpisan Protokol o saradnji na implementaciji projekta Jačanje kapaciteta [...]

Komentari isključeni za Jačanje kapaciteta općinskih razvojnih timova za apsorpciju razvojnih fondova