Aktuelni projekti

Home/Tag: Aktuelni projekti

Februar 2019

Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini

By |2019-02-12T13:18:38+01:009 Februara, 2019|Projekti|

Unaprjeđenje upravljanja komunalnim otpadom u skladu sa preporukama Evropske zajednice (Direktiva 2008/98/EC). Nositelji projekta Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ – Program njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) – develoPPP i ALBA Zenica d.o.o. Partner u implementaciji projekta REZ Agencija - Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH Područje implementacije Zeničko [...]

Oktobar 2018

Ojačajmo fond za standarde

By |2019-11-04T08:41:26+01:0012 Oktobra, 2018|Projekti|

Usklađivanjem sa zahtjevima tehničkih propisa i standarda, preduzeća bi udovoljila zahtjevima relevantnih tehničkih propisa i standarda EU. To će omogućiti održavanje tekućeg poslovanja na tržištu BiH i proširiti svoje poslovanje na tržištima EU bez ograničenja. Takve prilagodbe će dovesti do povećanja izvoza i zaposlenosti. Lokacija Srednjobosanski kanton Općine: Bugojno, Busovača, Dobretići, Donji Vakuf, Fojnica, Gornji Vakuf-Uskoplje, Jajce,  Kiseljak, Kreševo, Novi Travnik, Travnik, Vitez [...]

Maj 2015

Certifikacija općina s povoljnim poslovnim okruženjem u Jugoistočnoj Europi (BFC SEE)

By |2018-03-04T12:53:13+01:0022 Maja, 2015|Projekti|

Certifikacija općina sa povoljnim poslovnim okruženjem prema standardu NALED BFC:2012, koji je standard koji promovira efikasne i transparentne lokalne administracije i omogućava ocjenu kvaliteta usluga i informacija koje općine pružaju investitorima i privrednicima. Projekt podržavaju: Njemačka agencija za međunarodnu saradnju GIZ (kroz projekt Otvoreni regionalni fond za modernizaciju općinskih usluga u Jugoistočnoj Europi) Švicarska [...]

Komentari isključeni za Certifikacija općina s povoljnim poslovnim okruženjem u Jugoistočnoj Europi (BFC SEE)

Maj 2010

CISCO Akademija mrežnih tehnologija

By |2018-02-27T15:19:18+01:0019 Maja, 2010|Projekti|

CISCO Akademija mrežnih tehnologija (Cisco Networking Academy) je globalni edukacijski program koji polaznicima omogućava sticanje fundamentalnih ICT vještina u oblasti dizajna, izgradnje i upravljanja kompjuterskim mrežama, kao i sticanje drugih vještina potrebnih za razvoj karijere, kao što su rješavanje problema, timski rad i kritičko razmišljanje. Jedan od najtraženijih i najdeficitiranijih profila na tržištima rada [...]

Komentari isključeni za CISCO Akademija mrežnih tehnologija

Mart 2010

Jačanje kapaciteta općinskih razvojnih timova za apsorpciju razvojnih fondova

By |2018-02-27T15:28:39+01:002 Marta, 2010|Projekti|

Stalno (od 2007. godine) REZ Agencija je 2007. godine inicirala formiranje općinskih razvojih timova u svih 16 općina regije Centralna BiH sa ciljem da se timovi osposobe za pripremu projekata i apliciranje na fondove EU i druga donatorska sredstva. U februaru 2008. sa općinama je potpisan Protokol o saradnji na implementaciji projekta Jačanje kapaciteta [...]

Komentari isključeni za Jačanje kapaciteta općinskih razvojnih timova za apsorpciju razvojnih fondova