Aktuelni projekti

Home/Tag: Aktuelni projekti

REZ Agencija trenutno implementira slijedeće projekte (prikaz prema mjesecu i godini početka implementacije)

16 06, 2020

Staza stare pruge

2020-07-30T14:50:54+01:0016 Juna, 2020|Categories: Staza stare pruge|Tags: , |

Projektom staza stare pruge će se kreirati novi turistički proizvodi za ljetnu sezonu, te proširiti turistička ponuda za duži boravak posjetilaca i veći broj gostiju u okviru turizma na otvorenom. Projekt Staza stare pruge (Old Rail Trail) Finansira EU4Business projekt, koji zajednički finansiraju Europska unija i Savezna Republika Njemačka, a [...]

29 01, 2020

TREIN – Mreža poduzetništva i inovacija Travnik

2020-05-08T09:14:21+01:0029 Januara, 2020|Categories: TREIN - Mreža poduzetništva i inovacija Travnik|Tags: |

Na osnovu istraživanja položaja mladih u općini Travnik, blizu 40% mladih rado bi pokrenulo vlastiti biznis, ali im je za to potrebna podrška od samog početka. Projektom TREIN se uspostavlja sinergija između javnog, civilnog, privatnog i obrazovnog sektora a sa ciljem da se kreira dinamična sredina koja je u stanju podstaći otvaranje i rast [...]

09 02, 2019

Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini

2020-03-26T19:27:23+01:009 Februara, 2019|Categories: Projekti|Tags: |

Unaprjeđenje upravljanja komunalnim otpadom u skladu sa preporukama Evropske zajednice (Direktiva 2008/98/EC).Nositelji projektaNjemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ – Program njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) – develoPPPiALBA Zenica d.o.o.Partner u implementaciji projektaREZ Agencija - Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiHPodručje implementacijeZeničko – dobojski kantonSrednjobosanski kanton/Kanton Središnja BosnaKorisnici projekta5 općina i [...]

22 05, 2015

Certifikacija općina s povoljnim poslovnim okruženjem u Jugoistočnoj Europi (BFC SEE)

2020-03-27T09:44:38+01:0022 Maja, 2015|Categories: Projekti|Tags: |

Certifikacija općina sa povoljnim poslovnim okruženjem prema standardu NALED BFC:2012, koji je standard koji promovira efikasne i transparentne lokalne administracije i omogućava ocjenu kvaliteta usluga i informacija koje općine pružaju investitorima i privrednicima. Projekt podržavaju Njemačka agencija za međunarodnu saradnju GIZ (kroz projekt Otvoreni regionalni fond za modernizaciju općinskih usluga u Jugoistočnoj Europi) Švicarska [...]

19 05, 2010

CISCO Akademija mrežnih tehnologija

2020-03-27T09:52:30+01:0019 Maja, 2010|Categories: Projekti|Tags: |

CISCO Akademija mrežnih tehnologija (Cisco Networking Academy) je globalni edukacijski program koji polaznicima omogućava sticanje fundamentalnih ICT vještina u oblasti dizajna, izgradnje i upravljanja kompjuterskim mrežama, kao i sticanje drugih vještina potrebnih za razvoj karijere, kao što su rješavanje problema, timski rad i kritičko razmišljanje. Jedan od najtraženijih i najdeficitiranijih profila na tržištima rada [...]

02 03, 2010

Jačanje kapaciteta općinskih razvojnih timova za apsorpciju razvojnih fondova

2020-03-27T10:57:41+01:002 Marta, 2010|Categories: Projekti|Tags: |

Trajanje projekta Stalno (od 2007. godine) REZ Agencija je 2007. godine inicirala formiranje općinskih razvojih timova u svih 16 općina regije Centralna BiH sa ciljem da se timovi osposobe za pripremu projekata i apliciranje na fondove EU i druga donatorska sredstva. U februaru 2008. sa općinama je potpisan Protokol o saradnji na implementaciji projekta [...]

Regionalni razvoj nema alternativu…

Go to Top