Aktuelni projekti

/Tag: Aktuelni projekti

Oktobar 2017

TRIK – za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu

By |2018-03-23T12:35:50+00:00Oktobar 23rd, 2017|Projekti|

Stvoriti povoljnije poslovno okruženje za tržište rada u općini Travnik uspostavljanjem institucionalnih i infrastrukturnih pretpostavki za povećanje samozapošljavanja i zapošljavanja među mladima. Lokacija akcije: Općina Travnik, SBK/KSB, Regija Centralna BiH Trajanje projekta: 20 mjeseci Vodeći partner REZ Agencija (Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH) Partneri Služba za zapošljavanje SBK/KSB Općina Travnik Univerzitet "Vitez" [...]

Maj 2015

Certifikacija općina s povoljnim poslovnim okruženjem u Jugoistočnoj Europi (BFC SEE)

By |2018-03-04T12:53:13+00:00Maj 22nd, 2015|Projekti|

Certifikacija općina sa povoljnim poslovnim okruženjem prema standardu NALED BFC:2012, koji je standard koji promovira efikasne i transparentne lokalne administracije i omogućava ocjenu kvaliteta usluga i informacija koje općine pružaju investitorima i privrednicima. Projekt podržavaju: Njemačka agencija za međunarodnu saradnju GIZ (kroz projekt Otvoreni regionalni fond za modernizaciju općinskih usluga u Jugoistočnoj Europi) Švicarska [...]

Komentari isključeni za Certifikacija općina s povoljnim poslovnim okruženjem u Jugoistočnoj Europi (BFC SEE)

Maj 2010

CISCO Akademija mrežnih tehnologija

By |2018-02-27T15:19:18+00:00Maj 19th, 2010|Projekti|

CISCO Akademija mrežnih tehnologija (Cisco Networking Academy) je globalni edukacijski program koji polaznicima omogućava sticanje fundamentalnih ICT vještina u oblasti dizajna, izgradnje i upravljanja kompjuterskim mrežama, kao i sticanje drugih vještina potrebnih za razvoj karijere, kao što su rješavanje problema, timski rad i kritičko razmišljanje. Jedan od najtraženijih i najdeficitiranijih profila na tržištima rada [...]

Komentari isključeni za CISCO Akademija mrežnih tehnologija

Mart 2010

Jačanje kapaciteta općinskih razvojnih timova za apsorpciju razvojnih fondova

By |2018-02-27T15:28:39+00:00Mart 2nd, 2010|Projekti|

Stalno (od 2007. godine) REZ Agencija je 2007. godine inicirala formiranje općinskih razvojih timova u svih 16 općina regije Centralna BiH sa ciljem da se timovi osposobe za pripremu projekata i apliciranje na fondove EU i druga donatorska sredstva. U februaru 2008. sa općinama je potpisan Protokol o saradnji na implementaciji projekta Jačanje kapaciteta [...]

Komentari isključeni za Jačanje kapaciteta općinskih razvojnih timova za apsorpciju razvojnih fondova