Project Description

Analiza iskustava u proizvodnji i korištenju RDF‐a u Jugoistočnoj Evropi 1

Analiza iskustava u proizvodnji i korištenju RDF‐a u Jugoistočnoj Evropi

Analiza

U okviru projekta “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u cementnoj industriji u BiH”
Septembar/Rujan 2016.


Format A4, PDF, 8.2 MB

Dokument “Analiza iskustava u proizvodnji i korištenju RDF‐a u Jugoistočnoj Evropi“urađen je za potrebe projekta “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u cementnoj industriji u BiH“. Projekat se implementira u periodu 2015.‐2018. godine. Partneri u projektu su Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) – program develoPPP, Tvornica Cementa Kakanj, REZ agencija i Mašinski fakultet u Zenici.

Cilj projekta je korištenje prerađenog industrijskog i komunalnog otpada te otpadnih guma kao energenta u proizvodnji cementa u BiH. Očekivani rezultati projekta su smanjenje količine fosilnih goriva korištenih u cementnoj industriji, kao i smanjenje komunalnog otpada na deponijama. U okviru projekta je bilo potrebno uraditi analizu iskustava u proizvodnji i korištenju RDF‐a na području Jugoistočne Evrope. Cilj izrade ovog dokumenta je prikupljanje relevantnih informacija vezanih za sagledavanje mogućnosti pokretanja proizvodnje RDF‐a iz industrijskog i komunalnog otpada i njegovog korištenja kao alternativnog goriva u Tvornici cementa Kakanj radi kontinuiranog snabdijevanja tvornice ovim energentom.

Analizom su obuhvaćene zemlje u regionu uključujući Bosni u Hercegovinu, Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, Crnu Goru, Makedoniju i Kosovo te Austriju, Mađarsku i Njemačku.